St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Augustinus van Dijck

Bron: Histoire Betzenbroek 1918

Personalia
Gedoopt te Duffel op 1 januari 1604.
Professie Norbertijn op 1 februari 1625.
Pastoor te Tilburg van 1643  tot 1664
Overleden op Tilburg 12 augustus 1664

procurator St Norbertus-college te Rome,
Vicaris O.L.V. Diest-Duffel (B)

Benoemd tot deken van Hilvarenbeek in 1645

Deze verbleef ook in Alphen, maar droeg s-zondags voor zijn Tilburgse parochianen de H.Mis op in de omgeving van Poppel (B).
Ook heeft hij tussen 1644 en 1647 zijn verblijf gehad op ‘t kasteel van de familie Schets van Grobbendonck.
In 1648, na de Vrede van Munster, kwam op 12 juni een schrijven van de Staten Generaal: “Niet te gedooghen, dat de papen in voornoemde Meierije, in de kercken processie souden nemen ofte enighe superstitie van hare pauselijke religie pleghen en in de kas van de oppositie ter contrairie, dat sy naest gelegene gouveneurs en de commandeurs van de frontieren van den staet de strecke en de militairer handt soude versoeken om te dienentot hare assistentie”.
De protestante Tilburgers kregen als hun dominee Lemannus.
In 1650 zijn de Tilburgers ertoe over gegaan om even over de grens bij Poppel in het gehucht Steenvoort een kerkje op te richten.
Op 1 november 1650 werd er de eerste H.Mis gelezen.
Tot 1668 zijn er katholieken vanuit Tilburg naar deze kerk gegaan ..

Hij is in Tilburg opgevolgd door Antonius van Waeijenberg