St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Antonius van Waijenberg

Bron: NL RAT foto nr: 006370

Personalia
Geboren te Neerijnen (Geldermalsen) op …
Priester gewijd op …
Pastoor te Tilburg van 1664 tot 1674
Overleden te Roosendaal op …

Op 18 maart 1665 werd er een onderzoek ingesteld naar de grieven welke door de protestanten waren aangemeld waaronder: “Dat de nieuwe pastoor en zijn kapelaans de ‘exorbitantestoutigheyt’ hadden om alle zondagen met hun gelovigen ter kercke te gaan”.
In 1666 kreeg drost Hendrik Verschuuren het bevel, aan de kerkgang naar Poppel een eindte maken.
Onze parochie ‘t Goirke heeft hieraan nog een herrinnering: de vergulde monstrans met de inscriptie: Eclesia Tilburgensis in Steenvoort 1667.
In 1672 (Rampjaar) nemen de Fransen Maastricht in en uit vrees kreeg Brabant een grotere vrijheid ten aanzien van de uitoefening van de godstdienst.
Godsdienst-oefeningen en H. Mis worden in de kerckelijke schuere op de Hasselt gedaan

Pastoor Antonius van Waijenberg is in Tilburg opgevolgd door Bruno IJzebout