St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Augustinus Wichmans

Bron: NL RAT foto nr 008387

Personalia
Geboren te Antwerpen in 1596
Norbertijn te Tongerlo 22 september 1613
Pastoor te Tilburg van 1632 tot 1642
Overleden als abt te Tongerlo 11 februari 1661

Augustinus Wichmans werd in 1630 als pastoor te Mierlo benoemd.
In 1632 schrijft hij het boek Brabantia Mariana en Syntagma pastorale.
Is in 1633 tevens tot deken van Hilvarenbeek benoemd. (Tilburg resorteerde ook hieronder.)
In 1642 tot hulp-abt van de abdij te Tongerlo benoemd en per 9 juli 1644 als 43 abt aldaar gekozen.

Werd de opvolger van pastoor Eijndhouts, lid staten van Brabant.
Op 7 augustus 1633 krijgt Tilburg een vaste predikant, dominee Arleboutius.
Pastoor Wichmans las de H. Mis voortaan in de school, naast de kerk gelegen.
Op 30 oktober 1633 kreeg pastoor Wichmans van dominee Arleboutius de boodschap, namens de hoofdschout het verbod om op het kerkhof nog godstdienstoefeningen te houden.
Op 21 december hebben de katholieke Tilburgers hun kerk weer ingenomen.
Op 17 november 1634 hebben de Tilburgse katholieken hun kerk moeten afstaan aan een handjevol protestanten doordat 2 compagnien ruiters onder de Hoogmis vanuit s-Hertogenbosch de kerk binnenvielen.
Op 2 februari 1636 werd de maatregel van kracht, dat alle geestelijken, die zich van elders in de Meierij hadden gevestigd het verblijf aldaar werd ontzegdop straffe van: “Iedere geestelijke kreeg een boete van 500 tot 1000 gulden, waar van 2/3 deel toekwam aan de schout of officieren die de gevangenneming deed”.
Het dorp waar de overtreding was ontdekt kreeg een boete van 1000 guldens. Personen, die een godstdienstoefening bijwoonden werden beboet met 200 guldens.
In 1636 uit Meijerij gevlucht naar Alphen, vanwege reformatie vervolging.
Dominee Arleboutius is in 1637 als dominee van Tilburg ontslagen.

Hij werd als pastoor in Tilburg opgevolgd door: Augustinus van Dijck