St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Doopvont 1876

Bron: Krelis Swaans

Doopvont M. Bertou uit Antwerpen, die ook de doopvont in de kerk van ‘t Heike maakte. Geschenk van de parochianen bij gelegenheid van zijn 50 jarig pastoorsschap van de parochie Goirke in 1878.
Hoogte 2,50 meter; Deksel 1,30 meter
Het deksel wordt omhoog getild door midel van een hefboom mechanisme .
Het omvat een koepel met kadelaberzuilen waarin uitgebeeld wordt de volmacht welke St Willibrordus in 690 ontvangt om in Brabant en Limburg te prediken.
Bovenop het deksel : H Wilhelmus, de patroon heilige van pastoor van de Ven.

In deze doopkapel zijn verder te zien:
De 4 elementen:
Water= Aalscholver, Aarde = Olifant , Lucht = Vogel en Vuur = Draakje .
Ook te zien :
St Pieter (lid worden van de RK kerk)
Gods hand, welke het water scheidt in het scheppingverhaal
Doop van Jezus door St Jan in de Jordaan.
Waterbron: Geen leven zonder water
Ark van Noach met duif welke met olijftak komt aanvliegen