St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Piëta

Bron: Krelis Swaans

Dit is een kopie van de Piëta van Michael Angelo in de St Pieter te Rome.
Deze bidkapel is in 1903 als gedachtenis kapel voor overleden parochianen ingericht.
Sinds het jaar 2004 worden de gedachteniskruisjes hier 2 jaar bewaard.