St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Hoofdaltaar

Bron: Herman van Venetie

Vergulde monstrans baldakijn is het oude vergulde exemplaar dat ook het altaar sierde dat van 1843 tot 1938 aanwezig was.
De firma Petit heeft het tabernakel in afmetingen dus hierop vervaardigd.
Dit altaar, het Maria altaar en het H Hart van Jezus altaar met de 4 communiebanken zijn in 1938 geleverd voor de som van fl 6000,–
Het groene gordijntje met de groene plaat achter het kruis werden op voorschrift van de liturgische kleuren aangepast:
Groen= Driekoningen en Pinksteren,
Rood = Palmzondag, Pinksteren en Martelaren,
Paars = Advent en Vasten en Uitvaart,
Wit = Witte Donderdag, Pasen, en Kerstmis,
Zwart= Uitvaarten tot 1973.
De Rose kleding werd alleen voor 1950 gedragen op 3e zondag van de Advent (Gaudete) en 4 zondag van de Vasten (Letare).
Op de achtergrond de Heilsgeschiedenis vervaardigd door Jos ten Horn.