St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Gedicht Winter ’62/’63

Bron: Coll Jan Populiers 2005

Geschreven door Jos Biesen in december 1962
Jos Biesen is geboren op 20 september 1906
Hij is overleden op 15 oktober 1982

In de winter 1962 – 1963 (jaar elfstedentocht met als winnaar Reinier Paping) was het in de kerk van ‘t Goirke niet warm te stoken.

Hoewel hij als zanger op ‘t koor “van de boven-warmte ” in de kerk kon profiteren voelde hij duidelijk mee met de parochianen met koude “voeten” in de banken of stoelen tijdens de vieringen.

‘n Ouw en ‘n Kouw’

Ik moest weer iets dichten,
doch ik wist niet waarover,
want de stof, die ik had,
vond ik waarlijk maar pover,
doch aan ‘t vriendelijk verzoek,
dat tot mij werd verricht,
wou ik graag toch voldoen,
Ja,dat snapt U allicht.

Ik zette me schrap en ging prakkezeren,
om U in deez krant, ‘n gedicht te offreren,
doch in m’n gepeins kwam beslist maar geen gang,
omdat ik niet wist, wat er was van belang,
maar eensklaps schoot me toen iets te binnen,
dat voor ‘n gedicht m’n aandacht mocht winnen.

En dat is dan niet over ‘t goed heilig baasje,
dat straks weer zal kommen; ons Sinterklaasje,
en ook is het niet over de zangers op ‘t koor,
die praten daar immers toch lustig door,
ofschoon pas verzocht werd te staken dat praten,
door ‘n lid, die ‘t zelf ook moeilijk kan laten.

Nee, dames en heren, ik zat plots te dromen,
van de nieuwe kerk, die maar steeds niet wil komen,
we zitten straks, als het vriest, weer te rillen,
hoewel we zeer zeker dat liever niet willen,
want ‘t is toch een feit, ‘k zal ‘t oe zeggen nauw gauw,
de kerk van ‘t Gurke is ‘n OUW en ‘n KOUW.

Jos Biesen