St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Fredericus Becanus

Bron: NL RAT foto nr 000334

Personalia
Geboren te Roosendaal op 10 sept. 1664.
Professie als Norbertijn 4 september 1686
Pastoor te Tilburg van 1703 tot 1707
Pastoor te Tilburg herbenoemd 1715 tot 1722
Overleden op 24 juli 1744.
Vicaris te Retie (B)
Vicaris te Kalmthout (B) in 1697
Pastoor te Riel in 1703

Tijdens zijn eerste pastoraat van 1703 tot 1707 werden de godsdienst-oefeningen en de H. Missen gedaan in de kerckelijke schuere van het kasteel aan de Hasselt ( eigenaar was de heer van Grobbendonck)

26 januari 1707: verzoek aan abt te Tongerlo om herstel van de pastorale goederen tot onderhoud van de pastoor

1 maart 1707: Brief aan povisor Heestermans in Tongerlo over geldelijke aangelegenheden.

Als pastoor in Tilburg werd hij opgevolgd door : 1707 Walterus Coolen.