St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Walterus Coolen

Bron: NL RAT foto nr 000334

Personalia
Gedoopt te Tilburg op 19 september 1650
Professie Norbertijn op 14 december 1676.
Pastoor te Tilburg op ‘t Goirke van 1707  tot 1715
Overleden op 7 februari 1715
Walter Coolenwas al kapelaan in Tilburg van 1682 tot 1692

22 september 1709: Brief over geldzaken in Enschot van de abdij Tongerlo aan de rentmeester van de abdij te Tilburg

1710: Lasten van de abdij van Tongerlo m.b.t. de hoeve op de koeijweijde onder Goirle t.a.v. Jan Rijbergs als pachter.

Op 10 april 1710 wordt door Carolus van Grobbendonck het kasteel op de Hasselt verkocht aan de protestantse familie van Hessen Kassel met de uitdrukkelijke voorwaarde:”behalvede timmeragien die omtrent ‘t casteel geselt sijn vanwegens de katholieken of conventualen van Tongerlo ‘t gene genoemt wordt kerckhuijs of schuere.”

21 juli 1712: Octrooij van Staten generaal voor de abt te Tongerlo om 2 huisjes met 2 morgen land aan de Veldhoven te verkrijgen om een nieuwe pastorie te bouwen. (deze zaak is niet doorgezet en heeft in 1718 tot de bouw van de pastorie op ‘t Goirke geleid).
Oorzaak hiervan was dat de bedienden die tot dan toe op het oudt slot of Heeren huijs te Tilburg verbleven, moesten delogeren omdat Prins Willem van Hessen voornemens is daar een nieuw huis te bouwen.

Pastoor Coolen heeft per 13 augustus 1712 grond aangekocht aan de Houtstraat/Goirkestraat om daar in 1715 een schuurkerk te bouwen, dit om te voldoen aan de voorschriften dat de kerkschuere geen uiterlijke kenmerken mocht hebben en ook niet aan een doorgaande weg (hertgang) mocht liggen.
Veldhoven-Wilhelminapark- Hasselt was de weg naar Dongen. Rosmolen-Goirkepark= Julianapark- Moleneind was de weg naar Loon op Zand.

1712-1714: Rekeningen t.a.v stenen van 2 huizen welke elk voor de helft eigendom zijn van de prelaat van Tongerlo (1 verhuurd aan Jan Janssen van Haren).

Walter Coolen was ook pastoor te Enschot in 1714.

Pastoor Walter Coolen wordt in Tilburg opgevolgd door zijn voorganger pastoor Fredericus Becanus