St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Annabeeld

Bron: Coll Krelis Swaans

Beeld St Anna met haar dochter Maria die uitleg krijgt omtrent de joodse geschriften.

Dit beeld hing aan de oostelijke gevel van het noordelijk trancept naast het Maria altaar.
Kerkelijke feestdag van St Anna is op 26 juli.
Beeld vervaardigd in 1910. Informatie over de 12 apostelen in het middenschip:
Zes van deze beelden hebben een mogelijkheid om een tekst te tonen.
Deze zijn bij de restauratie in 1967 verwijderd.
1: noord 1: St Petrus : Fraternitatem dilicite = Hebt de broederschap lief
2: noord 3: Johannes : Filioli Maritris in Ev = Kinderkens blijft in Hem
3: noord 4: Jaciobus min : Estote Fracores Verbi = Wees daders ven het Woord
4: noord 6: Mathias : Omnes ….vos fratres estis = Gij zijt allen broeders
5: zuid 2: Jacobus maj : Soli Deo —Gloria = Alleen God zij eer
6 zuid 1: Mattheus : Fratres ….. stabiles estote = Broeders wees standvastig

In de zijbeuken zijn de volgende beelden te zien:
Noord:
Quirinus van Neusz, H. Lucia, Joachim vader van Maria
H. Hart van Maria, St Joseph, Maria onbevlekte ontvangenis en H. Hart van Jezus
Zuid:
St Jan Baptist, H. Barbara, Norbertus van Gennep, Geloof, Hoop, St Antonius