St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Raam Dionysius

Bron: Krelis Swaans

Dionysius draagt in de kerker (Parijs) het misoffer op waarbij hij door het hemellicht wordt gesterkt. St Dionysius is de patroon van de stad Tilburg, van de parochie Heike en onze parochie, maar ook van de stad Parijs waarvan het stadwapen in het rozet bovenin is afgebeeld.
Raam geschonken in 1927 door de mejuffrouw Jo Eras ter herinnering aan het overlijden van haar moeder Anna en broertje Karel.
Ontwerp van de ramen is van de firma Cuypers uit Roermond.

Overlevering = In een donkere kerker geworpen, vierde hij meermalen de H. Mis en men zegt dat engelen hem daaarbij met hemelse stralen verlichtte.
Bij hem in de kerker ook afgebeeld zijn medegevangenen Rusticus (landman) en Eleuterius (vrije man), hun kerkelijke feestdag is ook op 9 oktober.

Overige Ramen in noordelijke zijbeuk:
Weidt mijn lammeren, weidt mijn schapen :
Willibrordus ontvangt toestemming om in Taxandrie te preken:
H. Oda wordt van blindheid genezen :
Norbertus ziet zijn volgelingen het geloof in Tilburg bewaren:
Doop van Peerke Donders op 27 oktober 1809 in de schuurkerk aan het Goirke:

In de zuidbeuk is het raam te zien dat Peerke Donders in 1842 als priester de Mis opdraagt in de kerk van 1839.