St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Ignatius Henricus Mutsaers

Bron: NL RAT foto nr 005246

Personalia

Geboren te Tilburg : 20 oktober 1823
Gehuwd met Cornelia Arnolda van Spaendonck op 10 mei 1852
Dirigent van koor ‘t Goirke van 1842 tot 2 februari 1881
Overleden op te Tilburg op 14 juli 1882.

Tilburgse Courant : zondag 12 februari 1871;
Met een wezelijk genoegen kunnen wij melding maken van het heerlijk concert l.l. maandag door Orpheus en het Goirkes koor gegeven. Beide verdienstelijke gezelschappen hebben als het ware gewedijverd om het zo buitengewoon talrijk auditorium in vervoering te brengen. Wezenlijke muziekstuken zijn op keurige wijze voorgedragen en uitgevoerd; de heer Mutsaers mag met recht trots zijn op zijn zangers.

Bij gelegenheid van het zilveren bruiloftfeest van het echtpaar I.H. Mutsaers – van Spaendonck op 10 mei 1877 wordt van de componist W.I. Reijniers een speciaal feestgezang gezongen door de leden van de congregatie van de H. Cecilia.

Dirigent Mutsaers zit in het feestcomite voor het 50 jarig herders-jubileum van pastoor W. van der Ven op 2 februari 1876.

Op 2 februari 1881 heeft Ignace Mutsaers na 38 jaar ontslag genomen als dirigent van het parochiëel koor om gezondheidsredenen.
Het dirigentschap wordt in 1881 voortgezet door organist Wilhelmus Ignatius Reijniers