St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Nicolaas Mutsaers

Bron: NL-RAT 196Muts

Personalia
Geboren te Tilburg in 1530
Priester gewijd op 15 december 1557
Pastoor te Tilburg van 1570  tot 1592
Abt van Tongerlo 27 oktober 1592 tot 17 november 1608
Overleden te Tongerlo op 17 november 1608

Deze pastoor is in 1592 benoemd tot abt van Tongerlo, hij heeft de abdij in zijn oude luister herstelt.
Zijn grootste zorg was om in de van Tongerlo afhankelijke parochies goede kloosterlingen, wetenschappelijk onderlegde priesters tot pastoor voor te dragen.
Hij besloot in 1599 dat de jonge kloosterlingen hun studie zouden voltooien aan het college te Leuven.
Ook voor het onderwijs in de abdij zorgde hij voor de aanstelling van degelijke leraren.

Als pastoor woonde hij op “Huize Moerenburg” dat stond op de omgeving van de nog heden genoemde Moerenburgse weg tussen de Broekstraat en de Oisterwijkse baan, thans de oude waterzuivering Oost.(Hoevense Kanaaldijk).
Correspondentie uit deze tijd wordt steeds aangegeven met Tilburg – Enschot, (Archief Tilburg toegang 340 – II- 103 jaar 1573).

De opvolger in Tilburg was Jacobus Brouwers