St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Bruno IJzebout

Bron: NL RAT foto nr 000334

Personalia
Geboren te Antwerpen 3 januari 1636
Professie als Norbertijn op 31 mei 1659.
Pastoor te Tilburg van 20 augustus 1674 tot 1679
Overleden te Antwerpen op 2 juli 1703

Vicaris te Wijnighem (B) 23 februari 1664

Op 1683 werd Bruno IJzebout benoemd tot pastoor te Duffel (B).
Bruno IJzebout was al tot kapelaan in Tilburg benoemd in 1667

10 mei 1677: Klacht bij abt van Tongerlo over gedrag van pastoor Ysebout
5 augustus 1677: Brief van Tilburgers aan abt over gedrag Bruno Ysebout
24 november 1677 : Brief apostolisch vicaris Houbraken over geschil m.b.t. Bruno Ysebout

Tijdens zijn pastoraat werden de godsdienst oefeningen en H. Mis gehouden in de kerckelijke schuere in het kasteel van de familie van Grobbendonck op de Hasselt.

Zijn opvolger als pastoor te Tilburg was Reinerus Cuylen .