St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Wim Oerlemans

Bron: Collectie koor Goirke 1983//

Personalia
Geboren te Tilburg op 18 mei 1921.
Reeds lid van ‘t herenkoor Goirke in 1958.
Voorzitter herenkoor ‘t Goirke van 22 november 1976  tot 21 februari 1983.
Overleden op 20 april 2001.

Wim Oerlemans was gehuwd met Lenie Janssens, woonde aanvankelijk in de Superior de Beerstraat en nadien op ‘t adres Reinevaartstraat 512.

Tijdens zijn voorzittersschap hebben verschillende bestuursleden hun functie ter beschikking gesteld omdat de bestuursvergaderingen niet gezamenlijk gehouden maar door de “dominante” houding van de voorzitter, besluiten opgedrongen werden.
Op 21 februari 1983waarna een schorsing van de jaarvergadering noodzakelijk werd tot 31 maart 1983 uitgesteld wat uiteindelijk tot gevolgen had dat het nieuwe bestuur bestond uit: Jan van de Put (voorzitter), Martin Populiers (secretaris) , Ben de Kok (penningmeester).
Met Pasen 1985 is er tumult binnen de Goirkese koren omtrent de verzorging van de Paaswake, het advies van Wim luidt: “Het is niet interessant welk koor er wel is, maar wel wie er niet is en dat is het Goirkes (mannen) koor”.
Wim Oerlemans heeft per 22 januari 1986 zijn lidmaatschap van ’t koor opgezegd.

Opvolger als voorzitter van het mannekoor Goirke, Jan van de Put (Jr)