St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Johan A. A. Wierts

Bron: de IJsselbode 11 juni 1981

Personalia
Geboren te s-hertogenbosch : 3 februri 1916.
Priester gewijd: 13 juli 1941.
Dirigent van koor ‘t Goirke van 1944 tot 1947.
Overleden te Haastrecht op 14 maart 1987.

Father Johan Wierts van de paters Mill Hill werd in 1941 benoemd tot docent aan het klein semenarie te Tilburg klooster de Rooi Pannen.

Vanwege het feit dat “de rooi Pannen” op last van de Duitse bezetter ontruimd werd, kwamen er 4 paters wonen op ‘t adres Goirkestraat 123.
Deze paters droegen in de Goirkese kerk dagelijks het H. Misoffer op aan de 4 zijaltaren (Maria, H.Hart Jezus, Familie en O.L.V. van Lourdes).
In 1943 verzocht pastoor Sprengers (na vertrek Jos W. Simons) om het dirigentschap van ‘t koor op te nemen.
Deze functie heeft hij vervuld tot zijn overplaatsing van Tilburg naar Oeganda in 1947.
Tijdens zijn verblijf in Afrika is hij benoemd geworden tot Apostolisch administrateur van ‘t bisdom Jonja tot 14 oktober 1967.
Vanaf 15 oktober 1967 tot 31 mei 1975 was hij secretaris voor ‘t bisdom Rotterdam (bisschop Simonis).
Op 1 juni 1975 is hij benoemd tot pastoor van de plaats Haastrecht (Gouda) waar hij op 14 maart 1987 is overleden.
Graf op de RK begraafplaats achter de kerk aan de Grote Haven.
Hij wordt in 1947 opgevolgd door dirigent Cees van Gorp
Als organist wordt per 1 februari 1942 benoemd Cristiaan Kuijten