St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Walter van Beurden

Bron: NL RAT foto nr 006567

Personalia
Walterus Wilhelmus Aloysius Maria van Beurden
Geboren te Kaatsheuvel op 9 november 1904
Priester gewijd op 14 juni 1930
Pastoor op ‘t Goirke van juni 1952 tot 26 oktober 1967
Overleden op 26 oktober 1967

Walter van Beurden werd na zijn priesterwijding benoemd als was kapelaan in de Paulus parochie in Eindhoven en werd kapelaan op ‘t Goirke in 1937 en bleef hier tot 1950.
In juli 1950 werd hij benoemd tot pastoor in Beneden Leeuwen.
Zodra pastoor Sprengers met emeritaat vertrok wilde het parochiebestuur de vroegere kapelaan van Beurden als pastoor benoemd hebben, hiervoor werd kapelaan Jans van ’t Goirke pastoor in Beneden Leeuwen.
De kapelaans op ’t Goirke waren :
Jo Reulen van 1952 tot 1961, daarnabenoemd als pastoor in Batenburg, overleden op 17 mei 1986 te Waalwijk
kapelaan Zigenhorn ( is uitgetreden)
kapelaan Hein van Ooij van 18 aug. 1951 tot 1 augustus 1964 en dan benoemd als pastoor te Langenboom

Op de eerste zondag in mei 1952 wordt de Scola Cantorum opgericht (kap van Ooij), die het Gregoriaans zingen tijdens de Hoogmis uitvoeren.
In 1953 wordt de draad om de kerk te herbouwen weer opgepakt, echter de behoefte aan kolossale parochiekerken neemt af, terwijl ook de portemonaie niet meer zo goed gevuld zal zijn geweest.
Bij gelegenheid van het 25 jarig priesterfeest van pastoor van Beurden op 12 juni 1955 zingt het koor o.l.v. Cees van Gorp : de Missa Festiva van Gretchanninoff en werd er gezongen: Het teken des vrede van Jan Mul, O Sacrum Convivium Hendrik Andriessen.
Ook de operette van Otto Ludwig werd uitgevoerd op 15 en 18 juni 1955 met de titel “Goudsprookjes Toverlied” waarin het slotlied “Er is een stille toverkracht”.
Hoofdrollen hierin vertolkten: Lambert Donders = Ben Azaf, Ria van Bladel = Goudsprookje, Ria van Dijk = Mirza,Bert Spijkers = Achvis en Caroline Spijkers = Esisis.
Cees van Gorp heeft per 1 januari 1958 het dirigentschap beëindigd omdat hijeen onderwijs-functie kreeg aangeboden op de parochie Broekhoven I, met conditie ook het koor aldaar onder zijn hoede te nemen. Als opvolger kwam de schoonzoon van voorzitter Cees van Bladel Ad Brekelmans.
In 1958 waren er op de pastorie ook nog als kostganger aanwezig: Ad de Wert, moderator van de 2e technische school aan de Wandelboslaan later pastoor te Boekel. Aldaar overleden op 9 december 1991 en moderator Vostermans van de Paulus HBS, later benoemd te Deurne.
Frater Cunibert van Litsenburg volgt Ad Brekelmans op als koordirigent
Naast het dirigeren van het heren- en jongenskoor zette hij zich in voor het behouden van jongenskoor-leden door de oprichting van het baardkoor.
8 november 1959: Diamanten (60) zangersjubileum van Piet Raaijmakers.
In 1961 verlaten de zusters het Ignatius gesticht en wordt dit pand door het kerkbestuur Goirke aangekocht op 24 april voor fl 230.000,-.
In augustus 1962 zijn de ramen in de noordelijke zijbeuk van Piet Clijsen te bewonderen; het zijn de ramen: Pastoor van Ars, Franciscus van Assisie, Petrus Donders , Benedictus van Nirsia, Clemens Hofbauer en Benoit Labre.
1 november 1962 invoering gemeenschapsmis begintijd= 10:00 uur.
1 december 1962 tot kerkbestuurslid benoemd de heren Jos van de Brandt en Mr Verhagen.
De proefmaquette van het te vervangen middenschip(1839) afgekeurd.
Op 14 juli 1963 : eerste H. Mis van Harrie de Bruin.
Op 8 sept 1963: eerste H. Mis van Sjef van Tilburg.
Op 12 juli 1964: eerste H. Mis van Ton van Diessen.
Op 24 augustus 1964,wordt in de parochie Goirke het dameskoor opgericht. Aanleiding is de uitvoering van de Kronungsmesse van W. A. Mozart bij gelegenheid van het huwelijk van koorlid Anton Egberts en Beb de Kock.
Op kerstavond zingt het gemengd koor Goirke de Mozart mis o.l.v. Frater Cunibert van Litsenburg.
Als kapelaan in 1964 werden benoemd op 31 juli :Piet van Tuijl, later pastoor te Vessem.
Op 16 augustus 1964 Marius Schraven, later pastoor te Heeze en Nieuwkuijk.
1 september 1964: de St Jan school aan de kasteeldreef wordt na 100 jaar als basisischool gesloten.
24 december 1964 uitvoering van de Kronungsmesse van W.A. Mozart door gemengd koor Goirke.
De parochiele statistiek over 1963 tot 1966:
Dopen in 1963 : 152, 1964: 103, 1965 : 103 , 1966: 102.
Huwelijken in 1963: 74, 1964: 73, 1965: 68, 1966: 59.
Uitvaarten in 1963: 47, 1964: 50, 1965: 39, 1966: 54.

Op 1 maart 1967 start de firma van Meerendonck de restauratie van de kerk:
Werkzaamheden
Sloop torenspits westzijde (1902)ja
Zijdaken vernieuwenja
Stucadoor werk internnee
Glas in loodramen noordzijde intactja
Vernieuwen glas in lood zuidzijdenee
Andere ramen vernieuwennee
Tochtdeuren achter in de kerknee
Nieuwe verwarmingnee br> Intern licht beschilderen polychromie 1902nee
Stoelen eruit en banken naar ‘t middenja
Banken tegen de muur verdwijnenja
Op 26 oktober 1967 overlijdt Walter van Beurden te Tilburg slechts 62 jaar oud.

Als pastoor van ‘t Goirke wordt benoemd Henricus van Griensven