St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Theodorus Ignatius Sprong

Bron: NL RAT foto nr 019572

Personalia
Theodorus Ignatius Sprong
Geboren te Breda 13 oktober 1701
Priester gewijd op 31 juli 1725
Pastoor van Tilburg op ‘t Goirke van 1745  tot 1777.
Overleden op 2 april 1777
Kapelaan op pastorie Goirke van 1731

In 1743 door zijn toedoen de Heidelbergse kathechismus niet meer verplicht.

Op 31 juli 1775 , zijnde de feestdag van den H. Ignatius heeft onzen Eerw heer Pastoor Ignatius Sprong zijn jubilee gegeven van 50 jaar van zijn professie, als wanneer in de bijde Kerken een Solemnele Misse is geschied met 4 priesters.

Op 2 april 1777 is den Eerw. Heer Theodorus Ignatius Sprong, pastoor en jubilaris alhier overleden.
Op 7 april is op het Geurke een instrumentale Kerkregte geschied voor de overleden pastoor.

De schuurkerk op ‘t Goirke werd onder zijn pastoraat 1774 vergroot en verfraaid.
Resolutie 31 mei 1757 mochten de stijlen 8 a 10 duimen worden ondergemetseld de blinde muur in de kerk mocht weg,de vloer met plavuizen beleggen en hetnieuwe dak van binnen planken te beschutten en dit beschot te verven.
Per 23 mei 1758 mocht men de stijlen, en verdere houtwerk in dezelfde kleur brengen dan ‘t dakbeschot, het hoogaltaar verhogen en pilaren in marmer kleuren.

De tekst in de zilveren Godslamp van Mathias Suyskens in 1770. Op 8 juni 1772 is het 50 jaren,
dat P.Hensen en C. Hutte gingen paren,
Zij vereren dees lamp aan Gods huys,
ter eeren van Christien zijn cruys,
onder bestier van Pastor Sprong,
die ook de hoge mis song,
in Tilburg met vier heeren,
om Gode te looven en te eeren.
In het jaar 1774 werd het kerkje nog met 2 gebinten vergroot.

Pastoor Sprong werd in 1777 opgevolgd door pastoor Hermanus Franken