St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Privacy

We nemen uw privacy en de veiligheid van uw privé-informatie, die is verkregen door gebruik van of bezoek aan onze website uiterst serieus. Op deze pagina leggen we u daarom graag uit wat u op dit vlak van ons mag verwachten.

Niet persoonsgebonden gegevens
U bent niet verplicht om wat voor gegevens dan ook te verstrekken als u van onze website gebruik maakt. Behalve als u besluit gebruik te maken van een product of dienst, via deze website wordt aangeboden.

Echter, wanneer u van deze website gebruik maakt, worden een aantal niet persoonsgebonden gegevens op onze servers, of op de door ons bij derden ingehuurde servers opgeslagen. Bijvoorbeeld de naam van uw internetprovider en de duur van uw bezoek. Deze gegevens worden gebruikt voor statistisch onderzoek waarmee we onze dienstverlening in de toekomst hopen te kunnen verbeteren. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar uw persoonlijke gegevens of situatie en worden bovendien nimmer voor andere doeleinden aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van de diensten van Google Analytics. Dat is een programma wat het gedrag van gebruikers van de website bijhoudt en analyseert. Wij hebben toegang tot de data die Google Analytics genereert. Die data is geanonimiseerd. We kunnen de gegevens dus dat niet koppelen aan (bijvoorbeeld) uw e-mail-adres, uw eaxcte locatie of andere persoonlijke gegevens.

Cookies
We maken, zoals vrijwel elke website, gebruik van cookies. Dat zijn minisucle bestandjes die op uw computer worden geplaatst waardoor de computer waarmee u onze site bezoekt kan worden geïdentificeerd. De browser die u gebruikt om een website te bekijken, is vrijwel altijd ingesteld om cookies te accepteren. U kunt dat deactiveren. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw browser.

Persoonsgebonden gegevens
We verzamelen alleen de persoonsgebonden gegevens die u zelf verstrekt door het invullen van een formulier, door een bestelling of aankoop te doen, door een e-mail te sturen, door in te loggen op beschermde en/of beveiligde delen van deze website, door een e-book aan te vragen, u te abonneren op de nieuwsbrief en soortgelijke situaties.

Uw op deze wijze verkregen persoonlijke gegevens worden niet door ons, noch door partijen waarmee we samenwerken aan derden doorgegeven, uitgeleend, verkocht of geleased, behalve als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen of als we hiertoe door een gerechtelijk bevel worden verplicht.

De persoonsgebonden gegevens die u verstrekt worden uitsluitend gebruikt om u de gevraagde producten of diensten te leveren of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft verleend – zoals bijvoorbeeld het u per e-mail via een nieuwsbrief op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of producten.

U kunt uw persoonsgebonden gegevens opvragen en eventueel aanpassen als ze verouderd of onjuist zijn. Gebruik hiervoor het contactformulier elders op deze website. U kunt uw persoonsgebonden gegevens uit onze bestanden laten verwijderen. Gebruik ook hiervoor het contactformulier elders op deze website. In elke door ons geautomatiseerd verstuurde email-nieuwsbrief staat een link waarmee u uw gegevens uit onze databank kunt laten verwijderen.

Mocht u vragen of suggesties hebben omtrent deze website of privacyverklaring, dan horen we dat graag. Maak hiervoor gebruik van het contactformulier elders op deze website.

Het internet is dynamisch en constant in ontwikkeling. Ook wat betreft privacy. Deze pagina kan dan ook zonder aankondiging vooraf door ons worden aangepast.

Laatste update: november 2021