St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Pim van Deenen

Bron: NL RAT foto nr 000334

Personalia
Geboren te s-Gravenhage op 27 augustus 1928
Priester gewijd te Stein op 7 september 1952
Pastoor op ‘t Goirke van 1 mei 1984 tot 31 augustus 1993
Overleden op 28 januari 2006

Wilhelmus, Petrus van Deenen
Pater Pim is per 21 september 1947 als pater van het H.Hart in Tilburg “de rooie harten” genaamd ingetreden.
Per 7 september 1952 is hij in Stein priester gewijd, en deed zijn 1e H. Mis in Diemen, was rector op het semenarie Driehuis tot 1964 tot 1969
Overste van het missiehuis Bredaseweg van 1969  tot 1979. Hierna wilde hij als kleine kloostergemeenschap een opvangmogelijkheid creeren. De Effetha groep en kwam per nov 1982 in de parochie Goirke wonen op het adres Goirkestraat 78.

Per 1 maart 1983 zou het kerkgebouw van ’t Goirke uit de eredienst ontrokken zou worden, dit is samenwerking met pater Ger van Dieten (Pst van Beurdenstr 62) niet doorgegaan
Op 28 oktober 1984 is tijdens zijn pastoraat ,de herdenking van de 850e sterfdag van Norbertus van Gennep herdacht.
In onze kerk werd hierbij een tentoonstelling ingericht in het noordelijk trancept over 600 jaar Norbertijnen in Tilburg.
Op 28 oktober 1984 vond in de kerk van ‘t Goirke een H.Mis plaats om de relatie Nornertijnen en Tilburg te onderstrepen, waarnbij abt Ton Baeten
de voorganger is. De zang tijdens deze dienst werd verzorgd door R.K. jongerenkoor Gasgothe o.l.v. Jos M. Vingerhoets.

Pater Pim heeft in 1987 zijn 40 jarig kloosterjubileum gevierd met de uitvoering van de St Jansmis (Rutger van Mazijk (C) 1986 ) en de spontane aktie “Helpt Pater Pim helpen” voor zijn medebroeder Jules Grooten bracht 4612 gld op.
Onze kerk bewaart aan dit jubileum nog de “speciale Lezenaar” die door Peter van Gestel als telg van de preekstoel (anno 1855) is gemaakt.

Op 14 november 1988 wordt de gerestaureerde “Norbertijner-poort” door het kerkbestuur Goirke overgedragen aan de gemeente Tilburg in persoon
aan de burgemeester G. Brokx.
Hierna werd door Abt Ton Baeten in aanwezigheid van mevr. Miet van Puijenbroek de gedenksteen onthuld:

In 1989 was het 150 jaar geleden dat het kerkgebouw was ingezegend en dit werd groots gevierd met een eucharistie-viering waarbij abt Ton Baeten (Heeswijk-Dinther) voorging, Pater Pim de ceremoniaris was en de oud priesters Marius Schraven,  oud kapelaan van Ooy en deken Bijl assisteerden,

In 1990 is de parochiële St Josephschoolgrond door het kerkbestuur overgedragen aan de Gemeente Tilburg.
Van de opbrengst is de eerste restauratie van het hoofdwerk van het Smitsorgel gerealiseerd en ook samen met het legaat van de heer Piet van Beurden, overleden op 15 december 1987 wat bestemd moest worden voor de kerststal, zijn er de nieuwe beelden aangeschaft.

In 1992 bij het 40 jarig priesterjubileum werd de door Harry Swinkels speciaal gecomponeerde vaste gezangen door het R.K. koor Gasgothe uitgevoerd.
Pater Pim is van 1 mei 1984 tot 1 september 1993 pastoor van ;t Goirke geweest en heeft vanwege het bereiken van zijn 65e verjaardag ontslag verzocht aan de bisschop.
Per 8 sept 2002 werd zijn 50 jarig priesterfeest plechtig gevierd met aanwezigheid van het Gilde uit Reusel en werd speciaal voor alle inzet om de gemeenschap van ’t Goirke te continueren nogmaals het “ Inzegeningslied “ kerkgebouw 1839, op muziek van Harry  Swinkels uitgevoerd.

Na zijn 75e verjaardag  op 27 aug 2003 geeft pater Pim aan dat  hij de parochie Goirke gaat verlaten om de verzorging van zijn medebroeders in het klooster aan de Bredase weg als zijn voornaamste taak te maken.

Op 30 november 2003 neemt hij afscheid in de kerk van ’t Goirke.

Op zaterdag 28 januari 2006, tijdens een huisbezoek
overlijdt pater Pim van Deenen, met zijn laatste woorden:
Ik wil naar huis.
De parochie “t Goirke heeft op 2 februari 2006, met een  overweldigende avondwake afscheid genomen van zijn allerlaatste “ benoemde”  pastoor.
(Ps: de eerw heer Jos Siemons was 50% benoemd)

Als pastoor administrator op het Goirke wordt benoemd pater Kees Koppers