St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Annie Muskens Wagemakers

Bron: Archief kerkkoor Goirke

Personalia
Geboren te Tilburg : 16 februari 1926.
Gehuwd met Harrie Muskens op 4 oktober 1950.
Lid Dameskoor okt. 1966.
Voorzitster 10 juli 1969 – 12 juni 1994.
Adres: 6 augustus 1954: Pater Ruttenstraat 35 , 5046 DV.
Overleden te Tilburg (Reijshoeve) op 20 januari 2004.

Het dameskoor is opgericht op 24 augustus 1964, omdat verschillende dames, de ambitie hadden om de kronungsmesse KV314, van Wolfgang Amadeus Mozart, ook in de kerk van’t Goirke, wilde uitvoeren. (was die dag gezongen bij huwelijk Antoon Egberts en Beb de Kock)
In  mei 1967 wil men wegens teruglopende zangeressen het dameskoor opheffen, tijdens de bijeenkomst om de “pot” te verteren komen mevr. Loes de Beer en mevr Pijnenburg zich alsnog aanmelden en maakt dit koor een doorstart.
Per november 1967 zijn de leden: Annie Muskens, Loes de Beer, mevr Pijnenburg, mej. An Jansen, mevr de Laat, mevr van Staak, mevr Heeren, mevr Jeanne van Bebber, mevr Josee Wijnans, mej. Ada Vingerhoets, mevr A. Claassen van Lieshout mevr van den Dries, mevr Janssen.
Annie Muskens heeft tot 12 juni 1994 de administratie gevoerd van de gezongen H. Missen en ook van de inkomsten. (25 jaar).
In deze jaren heeft zij, omdat de leden veelal niet over een telefoon beschikten, iedere keer als er van een uitvaart sprake was, door de parochie rondwandelend de leden van de diensten op de hoogte gebracht.
Tijdens de uitvaarten zorgde ze moederlijk voor wat speelgoed en dropjes, voor de nog niet naar school gaande kinderen van haar zangeressen.
Zorgde bij verjaardag van de dameskoorleden steeds voor een bloemetje en hield deze dagen nauwkeurig bij in haar koorboekje.
Per 20 augustus 1989, bij de viering 25 jaar dameskoor Goirke, ontving mevr Muskens een oorkonde “als lid met buitengewone verdienste” voor de parochie St Dionysius ‘t Goirke met hieraan verbonden de bronzen Norbertus-penning.
De zilveren medaille van de Gregoriusvereniging voor 25 jaar koorlid zijn, ontving ze op 29 september 1991, uit handen van pastor Pim van Deenen.
Per september 1992 besluit het dameskoor Goirke zich op te heffen en voortaan met het gemengd koor de Veldhoven de diensten uit te voeren.
Mevrouw Muskens beeindigt haar lidmaatschap per juni 1994.

Statistiek gezongen diensten : (uit boekje van Annie Muskens)
Uitvaart/Jaargetijde    Huwelijk                   Jubilea

1969 :              26                         26                             1
1970 :              63                         22                             4
1971:               52                         22                             3
1972                32                         14                            12
1973                57                         14                             4
1974                35                         14                             6
1975                32                           6                             1
1976                29                           2                             2
1977                24                           6                             3
1978                20                           7                             3
1979                22                           9                             4
1980                19                           4                             2
1981                23                           3                             1
1982                20                           5                             4
1983                35                           1                             3
1984                22                           0                             3
1985                29                           2                             4
1986                24                           6                             2
1987                15                           3                             0
1988                21                           7                             2
1989                29                           7                             0
1990                18                           3                             0
1991                22                           1                             1
1992                22                           1                             0
1993                25                           0                             0
1994 -12 juni     8                           0                             0

Op 4 oktober 2000 bij de viering van haar 50 jarig huwelijkfeest heeft het gemengd koor Goirke in de aula van “de Reijshoeve” de vaste gezangen van de mis Anton Bruckner uitgevoerd.
Invulling uitvaart-dienst: op 25 januari 2004 in de kerk aan de Goirkestraat werd gezongen: De Requiem mis van W. I. Reijniers en het Libera Me van Lorenzo Perosi.
Maar bovendien door haar dochter Mieke speciaal aangekondigde kerstlied:
Tranceamus (Hubert Cuypers) en het Popule Meus (Giovanni da Palestrina).
Deze liederen zijn tijdens de vieringen van Kerstmis en Goede Vrijdag regelmatig onderwerp van gesprek geweest als haar favoriete keuze, om tijdens haar uitvaart te zingen. Het Kerkkoor Goirke heeft dan ook haar uitgesproken voorkeur, als dank voor ’t vele werk, graag gerealiseerd.