St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Marius Schraven

Bron: Bidprentje coll. M. Populiers

Personalia

Marius Petrus Bernardus Maria Schraven
Geboren te Mill op 28 december 1933
Priester gewijdt op 23 mei 1959
Pastoor op ‘t Goirke van 1 januari 1973 tot 15 januari 1983

Pastoor te Heeze : 1 januari 1983 tot 1993.
Pastoor parochie Johannes geboorte te Nieuwkuijk, de parochie St Catharina Heusden
en de parochie H. Catharina te Herpt van 1993 tot 1 maart 1999.

Overleden te s-Hertogenbosch op 1 maart 1999

Marius Schraven heeft op 23 mei 1959 in s-Hertogenbosch de Priesterwijding ontvangen en heeft daarna op 7 juni 1959 zijn eerste H. Mis in Eschharen opgedragen.

Marius Schraven zoon van Martinus J. Schraven. Geboren op 6 augustus 1905 overleden op 11 december 1967.
Martinus (vader) was gehuwd in de 1e echt met Maria van Schipstal, geboren te Boekel op 17 april 1903 en deze is overleden te Mill op 27 oktober 1931.
Hierna huwde vader Schraven in de 2e echt met Johanna Maria Josephina Verheijen, moeder van pastoor Marius.
Deze werd geboren te Mill op 27 maart 1906 en is overleden te Mill op 27 maart 1935, toen zoontje Marius nog maar 15 maanden oud was.
Hierna huwde Martinus Schraven in de 3e echt met Bernardina (Bertha) Bens uit Escharen. Ze was geboren op 27 februari 1899, en was de “opvoedende” moeder van Marius Schraven.
Ze is overleden op 29 januari 1998 slechts 1 jaar eerder dan dat Marius op 1 maart 1999 overleed.
—————————————————————————————————————
Als enige nog op ’t Goirke werkzame kapelaan, wordt hij waarnemend pastor en zal deze functie tot 15 januari 1983 behouden.
Is medecelebrant tijdens de viering 150 jaar kerkgebouw Goirke op 1 oktober 1989.
Gasgothe, jongerenkoor opgericht op 26 augustus 1971 uit de parochies: Gasthuisstraat-Goirke en Theresia, op verzoek van Martin Hurkmans, waarvan de bezetting van de muzikale begeleiding was: Jos Marie Vingerhoets (dirigent)
Organist/pianist was Peter Meijers, later opgevolgd door Harry Swinkels in 1974
Slagwerk was Berry Raaymakers, later ingenomen door Henk van Bebber.
Gitarist was Wim Deliën.
Op 21 augustus 1973 is door het parochiebestuur om niet overgedragen aan de stichting scholengemenschap Mavo-Meao het schoolgebouw met speelplaats gelegen aan de Goirkestraat 72a en het daarbij behorende gymnastieklokaal aan de Leo XIII straat 88, het schoolgebouw gelegen aan de Kasteeldreef 116, met de voorwaarden hiermee verbonden, dat in geval van buitengebruikstelling van de schoolgebouwen staande en gelegen aan de Goirkestraat 72A en het daarbij behoorende gymnastieklokaal gelegen aan de Leo XIIIstraat 88 en/of het schoolgebouw staande en gelegen aan de Kasteeldreef116 te Tilburg, dan wel de bekostiging van de in die gebouwen gevestigde scholen van Rijkswege wordt beeindigd, de Stichting ScholengemeenschapMavo-Meao het eigendom van de betreffende schoolgebouwen casu quo gymnastieklokaal om niet en vrij van lasten terug in eigendom over te dragen aan de lastgever, de Rooms Katholieke parochie van de H. Dionysius ‘t Goirke.
In 1974, nadat de bewoners van Huize Goirke naar hun nieuwe onderkomen “ Huize Heikant” waren ondergebracht is het pand Goirkestraat 74 door de Parochie verkocht voor fl 323.000,-.
Op zondag 9 maart 1975 is er door de Stichting Behoud Goirkese kerk eenmanifestatie gehouden om de belangrijkheid van het behoud van deze kerk voor Tilburg te behouden. Orgelconcert door Gerard Habraken 3-4-5-6 uur n.m. Geluid-diaserie; “van schuurkerk tot schatkamer van Jan Brieffies, Ineke en Martin de Bruijn om 18:30 en 20:30 uur Tentoonstelling van de kerkschatten van 15 tot 22 uur.
In de Panorama van 30 mei 1975 is het Smits Orgel van de kerk het onderwerp als Johan Bastiaan Smits in de visie van Madeleine Denis.
In juli 1976 is door het parochiebestuur verkocht het patronaat gelegen aan de kapelstraat 101 voor fl 45.000,

Op 14 april 1977 is door het parochie-bestuur verkocht aan Jacobs Marinus Boonman, de voormalige kleuterschool gelegen te Tilburg aan de Goirkestraat 72 te Tilburg verkocht voor fl 33.625,– .br> In 1980 wordt de kerk aan de Goirkestraat opgenomen op de gemeentelijke Monumentenlijst van de stad Tilburg.
Op 21 mei 1981 is er een bouwkundig restauratie rapport opgemaakt voor de Kerk van ‘t Goirke.
Noodzakelijk onderhoud eerste 2 jaar ….fl -. .13.300.
Toekomstig onderhoud 2 tot 5 jaar ……….fl – 420.980.
Toekomstig onderhoud 5 tot 10 jaar ……..fl – 213.000.
Opknappen binnenschilderwerekn…… .. fl – 335.000.
Totale kosten ……………fl 1.082.280
Op 23 mei 1982, de dag dat Petrus Donders in Rome door paus Johannes Paulus II zalig verklaard wordt, houdt men voor de Tilburgse bevolking in zijn parochie/doop-kerk waar hij is gedoopt een viering waarbij het beeld in de Surinaamse hut wordt ingezegend. In de viering worden de volgende gezangen uitgevoerd:
Orgelsolomesse KV 259 van Wolfgang Amedeus Mozart
Hier zijn wij, Petrus Donders (Aan U o koning der eeuwen)
Blijf mij, nabij, trouwe dienaar Gods (Blijf mij nabij)
Halleluia van Greorg Friederich Haendel
Ave Verum van Wolfgang Amedeus Mozart
Ave Maria van Benaventura Somma
Op 22 november 1982 kondigt Marius Schraven in zijn predikatie aan dat de Goirkese kerk per 1 maart 1983 aan de eredienst zal worden onttrokken. Pastor Schraven verlaat de parochie abrupt op 15 januari 1983.
Als verantwoordelijk pastor wordt Marius Schraven opgevolgd door de in de parochie bekend zijnde Ger van Dieten