St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Kees Koppers

Bron: Bidprentje coll. M. Populiers

Personalia
Geboren te Hillegom op 26 mei 1928
Priester gewijd op 4 september 1955
Pastoor administrator op ‘t Goirke van 1 september 1993 tot 1 maart 1995
Overleden op 12 april 1998

Kees Koppers wordt lid van de congregatie van de Msc (rooie Harten) op 21 september 1950
Hij was benoemd als pastor voor de parochie “de Vlaspit” (Oude parochies Loven-Hoeftsraat-Groeseind en Besterd) en stemde op verzoek van zijn medebroeder Pim van Deenen om de verantwoording voor de parochie ‘t Goirke tijdelijk waar te nemen.

In 1994 worden er fusie-besprekeningen gehouden voor ’t Goirke, Hasselt, parochie Noord West (Theresia-Gashuisstraat en Vredeskerk). Hier komt de vraag aan de orde of de kerk van ’t Goirke in de nieuwe parochiegeheel of gedeeltelijk buiten gebruik zal worden gesteld. Door de halsstarrigheid van het parochiestuur Goirke dreigen de pastores Gerard van Hoof en Philip Ooijmans niet meer voor te gaan in vieringen op ’t Goirke.

Onder dwang zijn de volgende beslissingen genomen:
Fusie-adviescommissie: Riet de Beer en Frank Verberne.
Fusie-bestuurcommissie: Kees Koppers, Jan van de Put, Herman van Venetie.
Het voorstel van het Dekenaat wat voorligt= Hoofdkerk Vredeskerk en bijkerkGoirke of nieuw te bouwen parochiecentrum in de omgeving Wilhelminapark.

De reactie van het bisdom hierop in 1994 is:
”De Goirkese kerk zal als liturgische ruimte en als een centrum van parochiele activiteiten behouden moeten blijven.”
Per 30 april 1994 viering 50 jarig organistenjubileum van Christ Kuijten. Koninklijke onderscheiding ridder in de orde van Oranje Nassau.
Per 1 januari 1995 weigeren de pastores Philip Rooijmans en Gerard van Hoof in vieringen nog voor te gaan in de kerk van ’t Goirke, waarneming geschiedt door afwisselend Pim van Deenen en Joop Smies.
Op 17 februari 1995 wordt in de kerk in samenwerking met het Ned. Textielmuseum in de kerk een symposium gehouden.
Kees Koppers beeindigd zijn taak op 1 maart 1995.
Hij overlijdt op 12 april 1998 in het missiehuis van de paters MSC.

Als pastor administrator voor ‘t Goirke wordt benoemd: Harrie van Doorn, deken van Tilburg en pastor van de parochie Binnenstad (‘t Heike).