St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Johannes Petrus Le Blanc

Bron: NL RAT foto nr 003652

Personalia
Geboren te Waalwijk op 30 januari 1870
Priester gewijd op 19 mei 1894 te s-Hertogenbosch
Pastoor op ‘t Goirke van 13 maart 1915 tot 20 januari 1935
Overleden op 20 januari 1935

Na zijn priesterwijding verbleef hij twee jaar in Jeruzalem, studeerde daar aan het bijbel-instituut en werd
na zijn terugkeer professor in de bijbel-exegese aan het groot semenarie te Haaren. (Bijbelverklaring)
Vanuit deze speciale kennis heeft hij een stempel gezet op de “uitvoering” van de gebrandschilderde ramen in de noordelijke zijbeuk van de kerk.( Petrus-St-Dionysius-Willibrordus-Oda-Norbertus en Petrus Donders ramen)

In het jaar 1917 wordt het rectoraat Gasthuisstraat tot een parochie verheven
In 1919 salarisverhoging van fl 100,– per jaar voor organist Jos W. Simons.
Motor 1 pk 1920 voor windmachine fabrikaat Meidinger voor het Smits orgel
In 1921 verkoopt het parochiebestuur aan de fraters van Tilburg een terrein van 42 are en 30 ca voor de bouw van het
fratershuis Petrus Donders voor fl 10.5757,-
Op 24 november 1924 wordt de Maria school ingewijd;
Het aantal leerlingen op de parochiele scholen zijn:
Maria school 227
Leo XIII school 374
St Jan school 374
Bewaarschool 110
St Joseph school 150
Totaal 1225
St Cecilia 22 november 1925: Gouden jubelfeest 50 jarig koorzangersschap van Nicolaas Smulders. s-Morgens Solemnele H. Mis waar de jubilaris met zijne familieleden plaats neemt voor in de kerk.
Per 17 dec. 1922 wordt de parochie St Willibrordus Loven opgericht. Bouwpastoor is oud parochiaan Franciscus Norbertus Mannaerts.
Bij het koperen jubileum van pastoor Le Blanc op 13 september 1927 werden er namens de parochianen de twee glas in lood ramen geschonken, die de doop en de eerste H. Mis van Petrus Donders uitbeelden.
Hieraan volgend per 29 sept 1927 de ramen Evangelie zijde:
St Dionysius in de kerker geschonken door Joanna Maria Eras er nagedachtenis aan het overlijden van haar moeder Anna Philomena van Dijk * 1 aug. 1844, overleden 19 dec. 1884, 3 dagen na de geboorte van Carolus Josephus Maria  Eras * 16 dec. 1884 en overleden op 25 dec. 1918 als pastoor van de parochie Gestel Blaarthem (Eindhoven).
Het raam “Gij zijt Petrus en op u zal ik mijn kerk bouwen” is een geschenk van Henricus Hermanus Gabriel Cornelis Eras en Maria Johanna Philomena Josephina Jansen bij gelegenheid van hun 25 jarig huwelijksjubileum op 21-06-1929.
Het raam H. Lambertus bisschop te Maastricht geeft in 690 aan St Willibrordusen zijn Benedictijner monniken om in Taxandrie te preken werd geschonken door de heer Jan Brocken, patroon en stichter van de zaak Jan vanLaarhoven (Wilhelminapark 7-9).
Het raam H.Oda wordt van blindheid genezen is geschonken door de familie Alexander Vos uit dankbaarheid dat er bij de branden van hun fabriek geen slachtoffers zijn gevallen.
Het raam H. Norbertus ziet zijn orde het geloof in Tilburg bewaren is een geschenk van de familie Joh. Baptist Groenendaal – Clasina Stokkermans.
April 1930 wordt de parochie St Antonius en Barbara ’t Groeseind opgericht. Bouwpastoor Michael Smits.
April 1931 wordt de parochie St Theresia van Lisieux de Veldhoven opgericht. Bouwpastoor Wilhelmus Mutsaers.

Pastoor Le Blanc wordt opgevolgd door pastoor Cornelis Jacobus Alfonsus Sprengers