St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Johannes Baptista Bots

Bron: NL RAT foto nr 003730

Personalia
Geboren te Helmond op 18 september 1838
Priester gewijd op 5 oktober 1862 in Haaren
Pastoor op ‘t Goirke van 21 maart 1882 tot 3 maart 1915.
Overleden op 3 maart 1915.

J.B. Bots werd als kapelaan benoemd in Udenhout en daarna te s-Hertogenbosch.
Tijdens zijn pastoraat worden de scholen op ‘t Goirke opgericht:
St Jan school in 15 oktober 1886
St Joseph school 1 september 1902
Leo School 30 juni 1908

In 1883 werden o.l.v. H. Bekkers, architect in Tilburg, de eerste reparaties aan de kerk uitgevoerd. Zo werden er lekkages bij de ramen van het bovenschip gerepareerd door grote flappen lood aan te brengen en werden er nieuwe windroeden aangebracht aan de binnenzijde van de glas in lood ramen.
Ook kreeg de kerk in dat jaar pas een hemelwaterafvoer. De heer Bekkers schrijft hierover: “De afvoer van hemelwater is gevonden d.m.v. zware zinken afvoerbuizen van vierkante vorm, en wordt verder afgevoerd door een ondergrondse leiding van Engels gebakken en verglaasde aarden buizen, die zich ontlasten in een reservoir, zijnde een op ‘t kerkhof diep gegraven put van ongeveer 2 meter diameter een zo genoemd poreus vat”.
Het water aan de zuidzijde van de kerk wordt even als vroeger afgevoerd via de buizen van de gemeente riolen tegenover het liefdesgesticht (Huize Goirke).
De gemeentelijke riolering was dus nog niet zo uitgebreid dat de afvoeren aan de noordzijde daar ook op aangesloten kon worden.
Ook in 1883 werd het orgel (1845) gereinigd en gerepareerd door W. van Kesteren, meester orgelmaker te Gennep, en voorzien van een nieuwe blaasbalg met resevoir, voor de som van fl 725,-
De aanstelling van W. I Reijniers in 1876, welke ook uit Gennep afkomstig waszal hierbij wel een rol hebben gespeeld.
Op 10 mei 1885 vierde de firma H. Eras en Zn feest. Het was 25 jaar geleden dat zij “begonnen waren met stoom te fabriceren.”
Uit dankbaarheid voor de genoten zegen, schonken zij een bedrag van fl 3000,– voor de beschildering van de kerk.
Pastoor Bots noteert in het Registrum Memorale:
“ Nadat reeds vorig jaar door de heer P. van den Boer een proef was genomen met albastine, een nieuw preparaat dat witkalk vervangt, veel duurzamer is en in verschillende kleuren kan worden aangebracht is in het jaar 1885 door deze decoratieschilder alhier in de kerk een zachte tint gegeven met eerder genoemde albastine. De kosten van deze beschildering bedragen voor het middenschip en de zijbeuken fl 2000,- voor het priesterkoor fl 500,–.
Het steigerwerk, inclusief plaatsing en verplaatsing minus de opbrengst van de verkoop van het gebruikte hout kostte fl 500,–, zodat de kosten de som van fl 3000,- niet te boven gaan.
Kaarsenkroonluchter voor 1887 Hubertus Eras en Johanna Cornelia van Beurden b.g.v. hun 25 jr huwelijk op 20 mei 1887 fl 600,-
Kaarsenkroonluchter achter 1888 Cornelis Johannes Eras en Anna MariaDonders b.g.v. hun 25 jarig huwelijk op 4 februari 1888 ad fl 600,-
Beiden vervaardigd bij L van Rijswijk in Antwerpen, voorzien van een katrolsysteem met tegengewicht (150 kg)
Maria beeld 1890 koningin
Kruisweg van A Brouwer uit Hilversum 1890, deze zijn aangebracht ter vervanging van de kruisweg uit 1840, gemaakt door de Tilburger J.F. Hutten, die uitgevoerd waren als fresco’s op ’t onderliggende pleisterwerk.
Cylinder-monstrans geschonken door de familie Hubertus en Joanna Eras. Hoogte 88cm. Voet 24 cm diameter. Voorstellingen van Dionysius, Joannes deDoper, Hubertus en Johannes de Evangelist, de Goede Herder, St Joris en St Augustinus. Tekst in voetrand: Tribus filliis sacerdotio innitiatis me vovent Jesu Christo(Drie zonen tot het priesterschap geroepen zoals ik Jesus Christus beloofd heb).
Twee koperen engelen 1896 L van Rijswijk Antwerpen. Geschenk familie L. Janssens van Buren b.g.v. hun 50 jarig huwelijk op 12-11-1896.
In 1897 bij het 100 jarige jubileum van de parochie Goirke werden er 3 luidklokken aangekocht, welke in de westelijke (peperbustoren) werden opgehangen.
Luidklok 730 kg diameter 106 cm Hierop een afbeelding van St Jan de Doper Christus dopend in de Jordaan. Aan de rechterzijde een crucifix. Op de achterkant een opschrift van 4 regels; Pontifice: Leone XIII, Antistite: Wilhelmi, Parochea: Joannes Baptista Bots. Deo et unger Joannes Baptista Petit en Fritsen me funderunt. Ook het jaartal MDCCCLXXXXVII = 1897 was aanwezig.
Luidklok 395 kg diameter 84 cm Hierop een afbeelding van St Dionysius met mijter, een staf in de rechterhand en het hoofd in de linkerhand. Ook een crucifix en een opschrift van 3 regels; Dionysius vocor, Quos et Dionysius Sanctus, Tuetur fidelis, Voco. Petit en Fritsen me funderunt.
Luidklok 220 kg diameter 70 cm Op deze klok een crucifix en een afbeelding van Maria met goddelijk kind op een maansikkel. Hiertussen het opschrift “Maria laudem, matris Nuntio 1897”.
Tevens werd er tijdens dit jubileum een grote collecte gehouden voor de nieuwe op te richten parochie van O.L.V. van de Rozenkrans te Hasselt van kapelaan F.J.A. de Beer, die het geldbedrag van fl 15.000 opbracht.
In het jaar 1898 de parochie H. Hart, de Noordhoek opgericht met als bouwpastoor George van Zinnicq Bergmann.
Beelden St Joseph met Lelie en Antonius van Padua anno 1900.
Oprichting parochie Leonardus en Gezellen, de Besterd bouwpastoor is J.P van den Heuvel.
In 1902/03 vond de eerste verbouwing plaats, de westgevel (Goirksestraat) werd vrijwel volledig gesloopt en vervangen door een strakke gevel met de doop en bidkapel.Het 8 hoekig torentje (peperbus) werd vervangen door een neogotische torenspitsdie in 1967 werd verwijderd vanwege de bouwvallige staat.
De werken werden aangenomen op 16 mei 1902 door de firma Broens voor de prijs van fl 25.500,–. Hierbij werden alle voegen van de kerk uitgehakt met zoutzuur schoongemaakt en opnieuw ingevoegd.
In 1903 schonk de familie Cornelis Eras Donders fl 12.000 voor een nieuw orgel.
Deze familie zou op 4 februari 1903 hun 40 jarig huwelijksfeest vieren, echter Anna Eras Donders, de echtgenote kwam te overlijden op 19 dec. 1902.
Voor dit bedrag werd bij de firma Frans Smits II uit Reek een Rhein pneumatischorgel besteld met 31 registers en met een totaal van 1550 orgelpijpen.
Hoofdmanuaal: Bourdon 16”, Prestant 8”, Violoncello 8”, Flute Harmonique 8”, Roerfluit 8″, Prestant 4″, Flute octaviante 4″, Quint 2-2/3, Octaaf 2″, Cornet 2-3-5 st, Trompet 8”, Clarion 4” zijn rose registers.
Zwelwerk: Vioolprestant 8”, Gamba 8”, Voix celeste 8”, Flute Travers 8″,Dolce 8″, Holpijp 8″, Quintadene 8″, Melophone 4″, Flute Douce 4″, Piccolo 2″ Basson 8”, Vox humana 8” zijn de groene registers.
Het Pedaal: Contrebas 16”, Subbas 16”, Cello 8”, Gedekt 8”, Corni Dolce 8”, Bazuin 16″ en Trombone 8″ zijn de gele registers.
Twee witte registers zijn de Calcant (bel is verwijderd) en de Tremelo
De algemene uitvoering is nog voorzien van 7 vaste voorkeur combinaties en het generaal Crescendo.
Als koppels; groen/geel Pedaal aan man I en Pedaal aan Man II, groen/rose Superoctaaf I + II en Suboctaaf I + II.
De balustrade van het koor met twee engelen geschenk van N de Beer Donders.
Het orgel en koor is op 1 maart 1905 plechtig ingewijd.
Het oude van Hirtum orgel is overgeplaatst naar de Antoniuskerk in Roosendaal.
Maria zijaltaar 21 maart 1907 25 jr pastoor J.B. Bots voor de som van fl 1557,– en muurschildering hier achter fl 750,–.
Dit jubileum werd op 30 april gevierd omdat 21 maart het palmzondag was.
De plechtige H. Mis werd door pastores Franken (deken van Oirschot), Gerardus van de Boer (deken van Oss), J. Willems (neef van de jubilaris) en abt van Berne, Judocus Spangers uit Waalwijk die de feestpredikatie verzorgde.
Ook schonken de parochianen een nieuwe polychromie voor de kerk, de collectie hiervoor bracht fl 12.200 op.
Dit werk werd uitgevoerd door Dorus Hermsen, kerk en decoratieschilder te s-Hertogenbosch kosten fl 7250, onder leiding en volgens tekening van de beroemde architect Dr. Jos Cuypers te Roermond, die hiervoor het honorarium van fl 1000,– ontving. Het is de polychromie die we nog in de kerk kunnen bewonderen.
Het benodigde steigerwerk werd verzorgd door J. van Merendonk mr timmermans in de Goirkestraat voor fl 1315,–.
Pastoor Bots wordt de deken van Tilburg per 12 januari 1908.
Op 16 februari 1908 overlijdt organist/directeur en componist W.I. Reijniers. Tijdens de uitvaart op 22 februari wordt het orgel bespeeld door W. van den Heuvel.
Op 12 mei 1908 is Jan van Leeuwen benoemd tot organist, deze werd kort nadien ook organist van Heikese kerk, wat tot gevolg had dat per 31 oktober het dienstverband op ‘t Goirke werd beëindigd.
Per 2 november 1908 is Jos W. Simons, ( * 17 maart 1886 – 31 oktober 1967)piano leraar en stemmer op ’t Goirke de opvolger van W.I. Reijniers als organist directeur benoemd voor het jaarsalaris van fl 400,– excl opleiding kinderen fl 75,– en H. Familie fl 25,–
Op 3 oktober 1912 viert Pastoor Bots zijn 50 jarig priesterjubileum.
Hij ontving bij deze gelegenheid een kelk 23 cm hoog vervaardigd door J. Jonkergouw uit s-Hertogenbosch; met hierop de tekst “Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo” (Heilbrengend aangenomen in de naam van onuitspreekbare God).
Op de voet de tekst “Emo Domino Joanni Bapt. Bots – decano presbyteratus solemnia – semi secularia agenti presbyteri – genae parochiaeque nunc et quondamsacellani d.d. pridie nona oct MCMXII (datum = 9 oktober St Dionysius-dag)
Beeld St Anna met Maria anno 1910.
In 1913 wordt de parochie St Antonius van Padua, de Hoefstraat opgericht bouwpastoor is J.A. van Iersel.
Pastoor Johannes Baptista Bots wordt opgevolgd door pastoor Johannes Petrus Le Blanc