St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Johannes (Jan) Aloysius Maria van de Put

Bron: Pasfoto prive Jan van de Put 2008

Personalia
Geboren te Tilburg op 11 maart 1945.
Lid jongenskoor per 1 september 1955.
lid herenkoor per 22 november 1963.
Voorzitter herenkoor Goirke 31 maart 1983 tot 20 februari 1997 en
Voorzitter Parochieel Kerkkoor Goirke vanaf 1 jan 1999.
Gehuwd met Marian Wouters op 19 december 1968.
Overleden …

Toestemming voor deze publicatie ontvangen per 26 mei 2016

Hij is het enige baardkoorlid (zie Fr Cunibert van Litsenburg) dat altijd koorlid is gebleven.
Huwt op 19 december 1968 met Marian Wouters in de kerk O.L.V. vd Vrede waarbij door het herenkoor gezongen wordt de 3 stemmige Cervi mis van Lorenzo Perosi.
Op 17 mei 1979 wordt hij in het koorbestuur benoemd, onder Wim Oerlemans als voorzitter en Ben de Kok als penningmeester.
In 1982 is hij initiatiefnemer om op 23 mei (zaligverklaring Petrus Donders) een viering te laten plaats vinden in de “doopkerk” te Tilburg.

Op 31 maart 1983 wordt Jan van de Put gekozen tot voorzitter van herenkoor Goirke met Ben de Kok als penningmeester en Martin Populiers als secretaris.
Om het 150 jarig koorjubileum in 1989 tot een succes te maken, aktiveert hij als  voorzitter de leden door inzamelen van oud papier, wijnverkoop, garanium-verkoop,  21 spel, en lotto het geldbedrag van 17.132 gulden bijeen te vergaren.
Op 19 november 1988 ontvangt Jan van de Put, als eerste lid ooit bij het mannen-koor Goirke, de zilveren medaille van de St Gregorius-vereniging voor zijn 25 jarig lidmaatschap.
Op 19 december 1993 viert hij met zijn Marian het zilveren huwelijksfeest met een unieke samenwerking van het koor La Renaissance en het herenkoor Goirke.
Uitgevoerd worden: Missa St Therese van Theo Felix von La Hache, door het herenkoor Goirke. Halleluia van Greorg Friederich Handel, La Virgine met sopraan Thea Vermeulen Peek, Oremus van L. Refice en Haec Dies van Elbert Franssen.
In de jaren 1990 – 2002, is Jan van de Put de animator om tot samenwerking te  komen met de parochiekoren in de naaste omgeving, zoals het gemengd koor  “de Veldhoven en de Hasselt”.
Per 20 februari 1997, nadat verschillende leden “het royement” van een koorlid ter discussie wensten te stellen, stelt Jan van de Put zijn “bestuursfunctie “ ter beschikking.
Het parochieel kerkkoor Goirke ontstaat per 1 januari 1999 met een  dames- en een herenafdeling, waarvan hij de 1e voorzitter wordt.
Ook in de communicatie en opvang van de Hasseltse koorleden, in het jaar 2001 heeft hij met elan, per 28 februari 2002, 4 dames en 6 heren als nieuw lid mogen verwelkomen. Een prachtig resultaat.
Op 22 november 2003 bij zijn 40 jarig koor-jubileum ontvangt hij de gouden medaille  van de St Gregoriusvereniging uit handen van pastor Jos Siemons.
Op 6 november 2005, 50 jaar zanger op ’t Goirke, speciale speld (50) van dezelfde St Gregoriusvereniging.
Op 25 oktober 2009 ontvangt hij, na de viering 200 jarig geboorte van Petrus Donders in het Audax gebouw de gouden speld van de gemeente Tilburg voor zijn bestuurlijke (voorzitters) functie van het gemengd koor Goirke.
Op 21 november 2014 wordt Jan van de Put tot lid in de orde van Oranje Nassau benoemd.
In 1997 is het voorzittersschap voor 1 verenigings-jaar waargenomen door, Gerard Duwel.