St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Henricus van Griensven

Bron: Bidprentje coll M Populiers

Personalia
Geboren te Boxtel op 27 janauari 1920
Priester gewijd op 15 juni 1946
Pastoor op ‘t Goirke van 1 december 1967 tot 31 december 1971
Overleden te Veldhoven op 26 juni 1992

Henrikus van Griensven was kapelaan, daarna secretaris van bisschop Mutsaers, rector in het ziekenhuis voordat hij als opvolger van Walter van Beurden pastoor werd in de parochie Goirke.
Bij zijn aantreden waren er nog 2 kapelaans op de pastorie : Marius Schraven en Piet van Tuyl.

Bij zijn aantreden als pastoor op ‘t Goirke zijn de parochiele uitgaven voor de verbouwing :

Bouwbedrijf van Meerendonk (Goirkestr 33)fl 250.771
Siliconen, Atelier Brabant Wulmsfl 37.498
Techn Instalatie Bosman Batrcoter & Swagemakers en F Hoogen (torenklok)fl 50.728
Schoonmaken Beelden (16 beelden ) afbijten oude verflaagfl 9.800
Honorarium Toezicht Architekt opzichter Biss Bouwburofl 49.126
Werkzaamheden voor aanvang werkenfl 88.000
Afbouw-werkzaamhedenfl 83.883
Stucadoorwerkenfl 31.712
Nieuwe gewelven in de zijbeukenfl 20.433
NBEM priesterkoor electafl 2.459
Vloerbedekking nieuwe altaar-opstellingfl 4.625
Opzichter Geijbersfl 4.692
Kosten Bissch. Bouwburofl18.262
Kosten Swagemakersfl 1.046
Totale uitgaven in 1968 voor deze “restauratie”fl 659.891

Deze financiele lasten, vanwege de kerkrestauratie 1967 waren in 1971voor hem reden om een verzoek tot de bisschop te richten om een overplaatsing alspastoor naar Luyksgestel per 1 januari 1972 tot 1987, maar moest ook hier vanwege gezondheidredenen, te vroeg zijn functie neerleggen.
In 1970 is door dirigent Jan van Wees het dirigentschap van de koren Goirke beéindigd omdat de parochie Loon op Zand in een betere betalingsregeling voorzag dan pastoor van Griensven kon of wilde bieden.
De opvolger als dirigent bij de koren werd benoemd : Bert Spijkers,
De koster van de Goirkese kerk de heer Martin van Erp (adres Goirkestraat 66) is per 15 maart 1971 pastoor van Griensven gevolgd naar Luyksgestel.
Als koster werd hij opgevolgd door Verschuren (Kard. de Jongplein)
Was in oktober 1989 woonachtig in een aanleunwoning van ’t bejaardenhuis te Udenhout.
Was aanwezig in de kerk van ‘t Goirke bij het 150 jarig kerkgebouwjubileum op 1 oktober 1989.
Werd opgenomen in het Kempisch Verpleegtehuis te Bladel en stierf, voorzien van het sacrament der Zieken in het St Joseph Ziekenhuis te Veldhoven,
op feest van ’t Heilig Hart 26 juni 1992 in de leeftijd van 72 jaren.
Zijn uitvaart vierden wij in de kerk van zijn geliefd Luyksgestel op 1 juli 1992

Pastoor van Griensven werd waargenomen door de nog op ‘t Goirke aanwezige kapelaan Marius Schraven