St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Harrie van Doorn

Bron: Pasfoto archief M. Populiers

Personalia
Geboren 28 augustus 1931
Priester gewijd op 15 juni 1957 te s-Hertogenbosch
Pastoor administrator op ‘t Goirke van 1 maart 1995 tot 31 augustus 1996
Overleden op Tilburg op 23 augustus 2011.

Pastor Harrie van Doorn was 20 jaar verbonden aan de opleiding voor nieuwe priesters in s-Hertogenbosch en is van 1966 tot 1977 docent aan de pedagogiesche academiein Tilburg.
Hiernaast is hij ook rector van de zusters van Liefde. (oude Dijk)
Daarna is hij benoemd tot pastor in Geffen en deken van het dekenaat Oss.
In 1993 werd hij benoemd tot pastor van de parochie ’t Heike (Binnenstad) en deken van het dekenaat Tilburg en Goirle.
In 1995 had ook naast de administratieve verantwoording voor onze parochie ook de parochiegemeenschappen van H. Sacrament, Broekhoven I, en Petrus en Paulus.

Voor het 25 jarig jubileum van het koor Gasgothe per 1 sept 1996 is er door Harry Swinkels een Engelstalige Mis gecomponeerd (Lord have merci = Kyrie).
Onder zijn verantwoording is per 30 augustus 1996, onder verantwoording van voorzitter Henk Buck, de arbeidsovereenkomst met Karin de Krom als kosteres, parochie-secretaressse op een niet Christelijke manier beeindigd.
In 1999 is pastoor Harrie van Doorn met emeritaat gegaan, en bleef nog verbonden als priester bij de congregatie van de fraters van Tilburg en als pastor van de Petrus en Paulus parochie.

Als opvolger op ‘t Goirke wordt per 1 september 1996 voor 50% benoemd pastor Jos Siemons. (ook 50% voor Hasselt en Noord-west).

Ps: Is in 2008 benoemd tot waarnemend pastor voor de parochie “de Bron”.