St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Wenceslaus Habets

Bron: NL RAT foto nr 019572

Personalia
Geboren te Houthem (Valkenburg) op 14 oktober 1687
Professie als Norbertijn: 13 oktober 1709
Pastoor te Tilburg op de pastorie ‘t Goirke van 1722  tot 1727.
Overleden op 27 oktober 1727

Wenceslaus Habets is benoemd als kapelaan op de pastorie Goirke van 1719

Op 25 juli 1724 is de lemen schuurkerk van ‘t Goirke door storm omgewaaid.
Pastoor Habets schrijft naar de abt van Tongerlo: “Door deze ben ik genoodzaakt om aan U hoog Eerw de droevige tijding te melden van de totale verwoesting van onze nieuwe kerk, gelegen bij onze pastorie, door een orkaan waardoor wij allen in ons huis bang waren te zullen omkomen en waaraan ook grote schade is toegebracht”.
Op 2 augustus 1724 ging een verzoekschrift naar de Staten Generaal: dat de Roomsch Catholiecken gemeente aan ‘t gehugt van ‘t Gurke in de heerlijkheit Tilburg hun kerkje door een seer sterk onweer van donder en wind ten enenmale was ingestort en geruineerd.
Bij resolutie van 20 oktober 1724 werd een nieuwbouw toegestaan met een z.gwolvendak en deze kerk werd gebouwd op de plaats Vak A van het huidige kerkhof.
De lengte was 135 voet en de breedte 55 voet = 42 meter lang en 17 meter breed.

Pastoor Habets wordt in 1745 opgevolgd door Anthanaius Coomans