St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Cees van Gorp

Bron: Jubileum boek 75 jaar La-Renaissance.

Personalia
Geboren te Tilburg : 5 februari 1919.
Gehuwd Ria van Dijk
Dirigent van koor ‘t Goirke van 1947 tot 31 december 1958
Overleden op te Tilburg op 14 augustus 1984.
Is opvolger van pater Johan Wierts, die als missionaris naar Oegande vertrekt

Kees van Bladel heeft hem bij het koor geintroduceerd, omdat hij reeds repetities hield bij cafe Zebregts (later van Broekhoven) op het Smidspad.
In 1947 heeft het koor 31 leden.
In deze periode (pastoor Walter van Beurden) wordt de 3 stemmige gemengde Missa Pontificalis van Lorenzo Perosi veelal bij kerkelijke hoogfeesten gezongen.
Op de eerste zondag in mei 1951 wordt de Scola Cantorum opgericht (kap. van Ooij)
9 zangers zingen voortaan Gregoriaans, aanvankelijk op de eerste vrijdag, de Dageraadmis van Kerstmis en tijdens de Paaswake.
Wanneer het herenkoor besluit om tweemaal per maand de Hoogmis met Gregoriaanse gezangen en Volkszang uit te voeren komen :
Kees Bertens, Sjef Paijmans, Jan van de Borght en Cees Weijters als lid bij het koor.
Het gevolg is dat leden Ad en Piet de Haas, Sjef de Kort en Jos de Beer (Tilb Koerier) bedanken en dat Jan van de Put Sr, Wim Verschueren hieraan niet meewerken.
Ook wordt in 1955 onder zijn leiding b.g.v. het 25 jarig priesterfeest (12 juni) van pastoor Walter Beurden de Missa Festiva van Gretchanninoff uitgevoerd
Verder werd er gezongen:
Het teken des vrede van Jan Mul
De gezangen onder het lof om 19:00 uur:
Corde et Animo van Jan Mul
O, sacrum convivium van H. Andriesen
Salve Regina van Herman Strategier
Sancta Maria van Herman Strategier
Tantum Ergo van A. Gretchaninoff
Ook de operette van Otto Ludwig werd uitgevoerd met de titel “Het Toverlied” (Er is een stille toverkracht, die over de onschuld waakt)
Hoofdrollen hierin vertolkten: Lambert Donders Ben Azaf, Ria van Bladel Goudsprookje en Ria van Dijk.(Drogist) Mirza Caroline Spijkers Esisis Bert Spijkers Achvis
Omdat Cees van Gorp als onderwijs-leerkracht een functie aanvaarde in de parochie “O.L.V. van goede Raad” Broekhoven I, en hierbij
tevens werd bedongen dat ook het dirigentschap van dit parochiekoor zou worden waargenomen heeft Cees van Gorp het dirigentschap van het koor Goirke beeïndigd.

Zijn opvolger op ‘t koor Goirke is Ad Brekelmans