St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Ger van Dieten

Bron: Archief foto M. Populiers

Personalia
Geboren te Meerssen op 20 november 1926
Priester gewijd op 23 mei 1953
Parochiaan op ‘t Goirke van 1967 tot 1985.
Waarnemend pastor Goirke 15 januari 1983 tot 30 april 1984.
Overleden te Heythuizen op 17 mei 2020.
Foto en info voor deze publicatie ontvangen per aug. 2007

Pater Ger van Dieten studeert bij de Witte Paters vanaf 1946, treedt in als kloosterling in 1952.
Is van 1967 tot 1983 assistent als 4e kapelaan in de parochie Goirke onder de pastoors Walter van Beurden, Henrikus van Griensven en Marius Schraven en ontving hiervoor uit Rijks-schatkist (regeling sinds 1854) het bedrag van 50 gulden per kwartaal.

Is woonachtig op ’t Goirke sinds 1967 tot 1970, dan verhuisd naar St Annaplein in 1970-1973, en daarna van 1973 tot 31 mei 1985 op Past van Beurdenstr 62.
Omdat het parochiebestuur aangeeft dat de parochie zal worden opgeheven komen op 10 januari 1983 onder zijn leiding met initiatiefnemer Jos Marie Vingerhoets een honderdtal parochianen tot een protestbijeenkomst bijeen in de kerk.
Per 6 februari 1983 wordt tijdens de zondagviering bekend gemaakt dat de sluiting van de kerk verschoven is naar de datum 1 september 1983.
Op 30 maart 1983 wordt Stichting Geloofsgemeenschap Goirke opgericht, met als bestuursleden Jeroen Robben voorzitter, Jos van Alphen secretaris en Jan van Deijck penningmeester.
De stichting Goirkese kerk, dat het behoud van het kerkgebouw wil behartigen heeft als bestuursleden, Joop Smies, Gerard de Beer, Herman van Venetie, Piet van Beurden en Henk Balsters.
De bisschop Jan Bluijssen zorgt ervoor dat er uitstel wordt verleend tot 1 september en als dan ook nog twee paters van de rooie harten binnen de parochiele grenzen blijken te wonen, wordt het uitstel, afstel en per 1 mei 1984 is Pater Pim van Deenen benoemd tot parttime pastor van de Parochie ‘t Goirke.
Per 28 augustus 1983 verzoekt de provinciale monumenten-commissie aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om de Goirkese kerk op provincialemonumentenlijst te krijgen.
Per 18 februari 1984: 40 jarig organistenjubileum van Christ C. Kuijten, uitreiking van pauselijke onderscheiding Pro Eclesia et Pontifice.
Uitgevoerd de Orgelsolo messe KV 259 van W.A. Mozart en Halleluia van Greorg Friederich Haendel met muzikale medewerking van de Harmonie L’echo des Montagnes o.l.v. Jan van Wees.
Van 7 tot 28 oktober 1984 is er in de kerk van ’t Goirke tussen 12 en 17 uur de tentoonstelling te bewonderen met de titel “Tussen Tongerlo en Berne, 750 jaar Norbertijnen in Tilburg”.
Pater Ger van Dieten is per 1 juni 1985 op eigen verzoek benoemd tot pastor op Ameland en vandaar per 1 februari 1999 met emeritaat gegaan. Thans is hij woonachtig in de plaats Ee in Friesland.

Als parttime 50% pastor voor de parochie Goirke wordt de aan keuze van de parochianen pater Pim van Deenen benoemd.