St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Gert Elias

Bron: M. Populiers ontvangen van Piet Elias

Personalia
Geboren te Tilburg op 16 maart 1906.
Lid van ‘t kerkkoor sinds 22 november 1924.
Gehuwd met Leonie van den Brand op 1 september 1938.
Voorzitter mannenkoor Goirke 1958 tot 1976.
Overleden op 1 mei 1989.

Gert Elias was als “nieuwe schoenmaker” in de jaren 50 en 60 een van de vaste zangers tijdens de door de weekse huwelijks en uitvaartdiensten in de kerk van ‘t Goirke.

Zijn bedrijf was gevestigd aan het Smidspad waar zijn zus Dina de verkoop van de schoenen voor haar rekening nam.
De twee en drie-stemmige missen van Lorenzo Perosi zijn tijdens de huwelijksdiensten onder bijna solistische omstandigheden uitgevoerd.
Gert Elias is in de jaarvergadering op 22 november 1958 door de leden als opvolger van Kees van Bladel tot voorzitter van ‘t mannenkoor gekozen.
Tijdens zijn bestuursperiode was hij de beheerder van de “spaarkas” waar de zangers voor het jaarlijkse uitstapje voor de onkosten hun geld inlegden.
Elk jaar tijdens de reis kreeg mevr Leonie Elias van den Brand van het koor een ruiker aangeboden voor “bewezen” dienst in deze van haar echtgenoot.
Gert Elias gaf op de repetitie na het Cecilia feest meestal “vrij drinken” onder het excuus ” van de rente, verkregen over het spaargeld”.
In 1963 werd het koorbestuur gevormd door: Gert Elias voorzitter, Kees van Bladel secretaris en Kees Weijters penningmeester.
Hierna werd Ad Mutsaers de secretaris en Wim Oerlemans de penningmeester.
Tijdens dit voorzittersschap zijn er “befaamde” reizen gehouden naar: Altenahr (Dld), Koblenz (Dld) en Brugge (België).
Als voorzitter van het mannenkoor Goirke wordt gekozen Wim Oerlemans