St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Zusterstraotje

Bron: NL RAT foto nr 019164

Geschreven door Jos Biesen in oktober 1961 in de parochiekrant Goirke.
Jos Biesen werd geboren op 20 september 1906
Hij overleed op 15 oktober 1982

Zusterstraotje op ‘t Goirke was gelegen naast de zijgevel van Huize Goirke en het huis van Norbert Schoffers op nr 78. Liep tot aan de toenmalige Veldstraat (later Past van Beurdenstraat). Nadien het verlengde geworden van de Bisschop Aelenstraat. In de latere jaren afgesloten met hekwerk aan de Goirkestraat-zijde.

Zusterstraotje

Zusterstraotje,zo bescheiden,
waar geen auto door kan rijden,
waar geen paarden voor hun wagen,
jou, met paardenmoppen plagen,
Zusterstraatje ik vind ‘t knal,
als jouw naam zo blijven zal.

Zusterstraatje aan de nonnen,
die ons aller harten wonnen,
doch die jammer, na veel wenen,
van ‘t Goirke zijn verdwenen,
dank jij, straatje o zo smal,
toch jouw naam, dat snap je al.

Zusterstraatje zonder kruisen,
want er staan in jou geen huizen,
ja, ‘n hond kan daar vrij richten,
als hij moet zijn pootje lichten,
niemand, die ‘t beletten zal,
In jou,straatje , o zo smal.

Zusterstraatje waar ook mensen,
nooit elkander kwaad toewensen,
en nooit roddelen of honen,
omdat er geen mensen wonen,
Zusterstraatje, o zo smal,
dat het lang zo blijven zal.

Zusterstraatje onverholen,
zeg ik, dat in jou, Bet Kolen,
zich niet kan draaien of wel keren,
als ze dat soms wil proberen,
want je snapt het immers al,
voor zo’n Bet ben jij te smal.

Zusterstraatje,jij mag weten,
dat je zo moet blijven heten,
nu de zusters ons verlieten,
wat zeer velen zal verdrieten,
Hopen wij toch dat vooral,
dat zusterstraatje blijven zal.

Jos Biesen