St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Daisy Tresie

Bron: Martin Populiers

Gedicht geschreven door Jos Biesen
Op 22 november 1960.
Brabants Bont.
Uitvoering Anton Egberts

Cecilia feest gehouden in parochie patronaat waarvan in archief diverse foto’s zijn .

Goede avond dan, dames en heren, ons Tresie komt U amuseren
Elk lid van dit koor zij thans geheel oorwant hem zal ’t vooral interesseren
Ik vraag dus uw aandacht hier even en mocht ik er zijn soms eens neven
dan zeg ik terstondop dit “Brabants Bont” is dat ge zult lachen mijn streven

Ik pak eerst Nos Mutsaers en schaar ‘m
onder hen in ’t bezit van een harem
hij heeft voortgebrachtslechts ’t vrouw’lijk geslacht
het ga hem steeds goed, God bewaar ‘m

Het kan, ja, waarachtig niet gekker
wie zingt daar op ’t koor steeds zo lekker
met zeer veel gevoelals ie zit op z’n stoel
is dat niet ’n zekere de Bekker

En Piet van de Ven steeds bescheiden
die mag ik toch zeker niet mijden
want Frans en Latijnvertaald Piet Piekfijn
en heeft graag z’n vrouw aan z’n zijde

Sjef “Paai” is de man, die reeds jaren
de zangers voorziet van zijn klare
we hopen dus dat, dit is nogal glad
hem God nog veel jaren mag sparen

Ik weet niet of hier onze Christ is
wel weet ik dat hij organist is
en dat ge geen woord op ’t koor van hem hoort
hij zwijgt dan alsof ie trappist is

Al regent ‘t, ja ouwe wijven
Al wordt ie kletsnat aan den lijve
Jo Probst rijdt gezwinddoor weer en door wind
Naar Gool om in ’t leven te blijven

Wanneer men ’n zanger wil huren
beveel ik je aan Wim Verschueren
Hij zingt ’t Ave Maria oke
en Wim is beslist ginne dure

Wie nooit of te nimmer absent is
dus iedere week prompt present is
hij woont op ’t Smidspad heeft meubeltjes zat
ik geloof dat ie thans wel bekend is (Kees Bertens)

En van onze vriend Lambert Donders
vertel ik iets veul schonders
hij is ’t trouwste lid van ’t koor zo ge wit
of is de dan soms niks bezonders

Aleer ik hier hou mijn snater
vertel ik U iets van de frater
die is, naar ik hoor, directeur van dit koor
en heeft liever klare, dan water (Cunibert)

De stem die me ’t meest kan bekoren
van al jullie eerste tenoren
is de stem die nooit faalt en de hoogste nooit haalt,
beste Huub, laat je hier maar eens horen (van Dooremalen)

Ons Harrieke telt al veel jaren (van Loon)
en heeft op zijn hoofd weinig haren,
ik kan er niet bij steeds knapper wordt hij,
hoe ’t komt moet hij hier eens verklaren

Ik geloof dat Wim Oerlemans blij is
wanneer deze dag weer voorbij is
want Wim rijdt toujours nog ’t liefst zijne toer
veel liever nog dan dat ie vrij is

Ben Baldwin die mag men wel loven,
die heeft voortaan onder en boven
in de kerk z’n werken heus ik bemerk
dat Bennie goed kaarsen kan doven

Al is hij dan wel niet van adel
toch mag ie er zijn Kees van Bladel
En ik zeg er nog bij bij Franken zit hij
al jaren heel vast in het zadel.

Ook zie ik hier zitten zijn broeder,
voor vrouw en voor kroost trouwe hoeder
en snap je hoe ’t kanook is onze Jan (van Bladel)
Als Kees van dezelfde moeder

En de koster hier van ’t Gurke
die stond op ’n keer aan z’n durke
Ja , beste Martien (van Erp ik heb ’t gezien
Jij had in je broek toen ’n schurke

Wie slaat er steeds Spijkers met koppen
wie laat er zijn hamertje kloppen
’t is Bert van ’t Smidspad en ik hoorde laatst dat
zijn vrouw hem nog onder moet stoppen

Ik hoop dat het goed met Jan Put is (Sr)
doch mocht het soms zijn dat het frut is
dan zeg ik meteen ’t is Jan niet alleen
die na deze dag finaal blut is

Voordat het hier straks zal gaan vriezen
dan zult ge een zanger verliezen
hij heeft het aan ’t hart voor meer dan driekwart
’t Requiem dus straks voor Jos Biezen.

Ad Mutsaers de man van de Nipo
lag laatst in zijn bed en hij sliep zo
doch plots sapperloot kreeg Ad hoge nood
en greep toen naar ’t oor van de pipo.

Jan van de Borght, die zit steeds vol grappen
ik weet dat ie moppen kan tappen
hij heeft zijn emplooijbij bekker van Rooij
waor ze mar mee ‘m aon bleve pappen

Kees Weijters, zeg hoor eens, ik vraag je
heb jij het nog steeds aan je maagje
is die ambtenarijzo’n zware karwei
ocherm vriend Kees, ik beklaag je

Ik weet niet of hier ook Jos Maas is
wel weet ik dat hij thuis de baas is
hij is nog pas lid dat hier misschien zit
en hij weet al wie Sinterklaas is

Gert Elias is, ja ’n mooie
daar valt soms geen flik mee te vlooien
als de klare is op vindt Gert dat ’n strop
en gaat met de flessen dan gooien.

Ook is er hier een die met verven
het meesterschap wist te verwerven
meen niet dat ik jok maar heus Ben de Kok
die wordt nog beroemd na zijn sterven

Die nozems dat zijn rare snaken,
Ton Egberts mocht dat medemaken
laatst kreeg ie, ’t was raak ’n mep op zijn kaak
en hiermee moet Tresie nu staken

Tekst Jos Biesen (copy via A. Egberts) 2007
27 Koorleden genoemd.