St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Goirkes Volkslied!

Bron: Martin Populiers

Geschreven door …

Melodie en tekst uit Archief fraters van Tilburg

Afkomstig uit fraters-huis Petrus Donders “Kard de Jongplein”

In Tilburg op’t Goirke, daar woont een ouwe stam,
en niemand weet te zeggen , hoe dat die stam er kwam,
het zijn oprechte Turken, uit ‘t rijk van de halve maan,
al dragen ze geen tulband, als ook geen burnous aan.

Refrein na couplet 1 en 2:
Turkenland, Turkenland, ik geef mijn hart en hand,
gij zijt mijn Vaderland,U blijf ik steeds trouw,
Turkenland,Turkenland, ik geef mijn hart en hand,
gij zijt mijn vaderland,U blijf ik steeds trouw

Geen beter land op aarde, dan ‘touwe Turkenland,
daar leven wij gezellig daar leven wij plezant,
het zeuren of het kniezen, dat is hier onbekend,
wij leven hier als broeders, in ‘t vrolijk Turks convent.

Ons Lauwke van der Meulen, die jubelt nu als Turk,
gauw negen jaren lang al, drijft de jeugd op deze kurk,
Ondanks zijn hogejaren, werkt hij met frisse moed,
na SET kwam gauw badminton,
dat doet hij maar wat goed.

Refrein na couplet 3:
Badminton, Badminton,
dat is zijn Gloriekroon,
daarmee vergaart hij roem
in stad en land.