St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Hermanus Josephus Franken

Bron: NL RAT arch 298 -245

Personalia
Geboren te Tilburg op 18 december 1732
Professie Norbertijn op 2 februari 1756.
Pastoor op de pastorie op ‘t Goirke van 12 april 1777  tot 1 maart 1812.
Overleden op 1 maart 1812

De naam van pastoor Herman Franken komt ook voor als “Francke ” en “Franke”
Het eerste wat pastoor Franken in zijn memorie neerschreef:

” Memorie voor Herman Joseph Franken uijt s-Gravenhage tot Tilborgh pastoor aangekomen
den 12 april 1777.”

Vanaf 6 juli 1797 is hij de pastoor van ‘t Goirke wanneer er voor de parochie “Heike” pastoor Walter Tabbers benoemd wordt.

In 1796 werd de hasseltse kapel na ongeveer 150 jaren aan haar bestemming ontrokken te zijn geweest weer als Mariaoord ingericht.
Kapelmeester Th Smarius legt bij deze gelegenheid een nieuw kapelboek aan en schreef op de 1e bladzijde:
” 30 april 1796 is het beeld van de Alderheyligste Maghet en de moeder Gods Maria, geheel triumphant gebragt in de Hasseltse Capel tot een algemene blijtschap van de Rooms gezinde Tilburgers. ”

In 1797 hebben de parochianen uit zuid Tilburg, bij de abt van Tongerlo en vicaris van Alphen van ’s-Hertogenbosch het verzoek gedaan om een nieuwe parochie “‘t Heike ” te mogen oprichten, Pastoor  Herman Franken stelt op 7 juli 1797 onderstaande tekst op:
Terwijl dat nu de twee roomse kerken alhier te Tilburg, genoemd de Goirkese en de Heikese,met voorkennis van zijne hoogwaardige heer vicaris generaal Antonius van Alphen van het bisdom Den Bosch en de hoogwaardige heer prelaat van Tongerlo Godfried Hermans gesepareerd zijn met het aanstellen van een nieuwe pastoor Walter Tabbers en in het vervolg iedere kerk door ‘n pastoor en twee kapelaans bediend zal worden
zolang de welgemelde heren anders zullen bevinden.
Zo hebben ondergetekenden de eerw. heer Hermanus Franken, pastoor van de Goirkese kerk met zijn twee kerkregenten Johannes Baptist Franken en Dionysius Verbunt, en de eerw. heer Walter Tabbers, pastoor van de Heikese kerk met zijn kerkregenten Cornelis Dubbeldmuts en Adriaan Pessers tesamen goed en noodzakelijk bevonden en dus geresolveerd om beide kerken, die tevoren gecombineerd waren, van elkander te scheiden, zowel in contante penningen als in fondsen en aan ieder zijn gerechte deel toe te kennen en van nu af aan ieder zijn eigen kerk te onderhouden en te bestieren zonder enige reserve van een of andere kant.
En zijn alzo op de 7e juli 1797 de separatie en afdelingen geschiedt zoals hieronder staat afgedrukt in presentatie en ten overstaan van bovenvermelde eerw. Heren pastoors en kerkregenten en door ieder eigenhandig ondertekend.

Wat voor elke parochie in aandelen 12.600 guldens en in contante penningen 675 guldens 17 stuivers en 6 centen als beginkapitaal betekende.
De nieuwe parochiele grenzen van ’t Goirke liepen tot 1873, toen de parochie Heikant werd opgericht vanaf de huidige wijken ; Loven, Besterd, Theresia, Gasthuisstraat, Hoefstraat, Groeseind, Hasselt, Vredeskerk, ’t Zand, Wandelbos en Reeshof (hoge en lage Witsie) hoorden erbij.

Op 20 mei 1803 is in de Goirkes schuurkerk voor de eerste maal in de hoogmis met het van Hirtum orgel gespeeld dat uit de Capucijnenkerk van Antwerpen afkomstig was.
In december 1803 is Leonardus Wassen de organist van de schuurkerk op ‘t Goirke.

Op 17 april 1809 is Zijne Majesteit de Koning van Holland, Louis Napoleon I, hier geweest en heeft gelogeerd bij den Heer Martinus van Dooren. Zodra hij gearriveerd was heeft hij audiëntie gegeven, doch het eerst aan de R.K heren Pastoors en Kapelaans De volgende dag heeft hij alhier de twee R.K. schuurkerken en de gereformeerde toren of grote Kerk bezichtigd en heeft op die dag door een decreet Tilburg tot een stad verheven.
Pastoor Hermanus Francken, (’t Goirke) is overleden op 1 maart 1812.

Zijn opvolger als pastoor op ‘t Goirke is Mathias Stals