St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Petrus van Emmerick

Bron: NL RAT foto nr 008234

Personalia
Geboren te s-Hertogenbosch in 1574
Norbertijn geworden op 30 oktober 1594
Pastoor te Tilburg van 1616  tot 1625
Overleden te Tilburg op 1 september 1625

Petrus van Emmerick is kapelaan te Tongerlo,
daarna priester van 1601 tot 1616 in Diest.
Per 16 juli 1599 circator van de abdij van Tongerlo en
op 5 juli 1616 als pastoor van (West) Tilburg benoemd.

Hij is de schrijver van de pastorem Manuale.
Oprichter 3 orde van Norbertus, waarbij vrouwen onderwijs in de godstdienst gaven en het verzorgen zieken en hulpbehoevenden.
Ze baden 62 onze Vaders en Wees Gegroeten en 2 maal de 12 Artikelen van ‘t Geloof. Vele vastendagen en men moest zich afzijdig houden van publieke vermakelijkheden.
Portret in 1623 geschilderd.

Zijn opvolger te Tilburg was Adrianus Eijndhouts