St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Adrianus Eijndhouts

Bron: NL-TbRAT foto 026460

Personalia
Geboren te
Priester gewijd op …
Pastoor te Tilburg van sept. 1625  tot okt. 1632
Overleden te Enschot op 19 februari 1634 (57 jaar oud)

In 1581 werd hij benoemd tot pastoor in Waalwijk op 23 september 1607.
De pastoor van Enschot en Tilburg verbleef tot 1648 in de pastorie Moerenburg die zich bevond op het terrein van waterzuivering Oost aan de Hoevense Kanaaldijk.

8 maart 1628: Eiken bomen op de Bieswei bij de pastorie.
11 maart 1628: Eiken bomen op de Bieswei voor notaris van den Sande.
14 maart 1628: Notariele akte over eigendom van de gracht nabij de pastorie.
20 juli 1628: pachtvoorwaarden omtrent akkerland de Hovelbocht (Heuvel) voor 4 jaren.
1628: Notariele akte over inbeslagname van een paard i.v.m belastingschuld van pastoor Eijndhouts.
4 oktober 1629: Brief naar H van Dunghen te s-Hertogenbosch over lopend proces met aanvulling contributie betaling.

Zijn opvolger als pastoor te Tilburg was Augustinus Wichmans.