St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Reinierus (Petrus) Cuylen

Bron: NL RAT foto nr 000334

Personalia
Geboren te Bladel op 31 december 1630 (naam Petrus)
Professie als Norbertijn: 19 februari 1654
Pastoor te Tilburg van 1679 tot 1682
Overleden te Kalmthout (B) 24 augustus 1691

Vicaris te Poppel vanaf 12 augustus 1660.

Tijdens zijn pastoraat werden de godsdienst-oefeningen en H. Mis gehouden in de kerckelijke schuere in het kasteel van de familie van Grobbendonck op de Hasselt.

Zijn opvolger als pastoor te Tilburg was Milo van de Neucker.