St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Cornelis Jacobus Alfonsus Sprengers

Bron: NL RAT foto nr 005878

Personalia
Geboren te s-Hertogenbosch op 11 september 1881
Priester gewijd op 3 juni 1906
Pastoor op ‘t Goirke van 8 februari 1935 tot 15 juni 1952
Overleden te Drunen 29 december 1959

Cornelis Sprengers was docent op ‘t seminarie te St Michielsgestel, daarna per 20 september 1928 pastoor te Heesch (Oss)

Per 13 augustus 1937 wordt Walter van Beurden tot kapelaan benoemd voor de parochie St Dionysius ‘t Goirke
Op 28 oktober 1937 vindt de bisschopswijding van Mgr Pessers plaats in degedeeltelijk afgebroken kerk.
Celebrant Mgr Diepen, Mgr Hopmans (Breda), Mgr Carton de Wiart (Mechelen Belgie).
Hierna volgt op 1 november 1937 de eerst pontificale Hoogmis van Mgr J.F.M. Pessers als bisschop van Atambua (Timor).
Het priesterkoor wordt afgebroken en hiervoor komen in de plaats een vieringstoren met twee transcepten.
De firma Mertens Weterings uit Raamsdonksveer voert de werken uit voor de som van fl 68.200 gldinclusief de sacristie.
De plannen gingen zover, dat er werd gedacht aan een volledige vervangingvan het neo-gothische schip.
Door een geluk bij een ongeluk gingen deze plannen niet door; De 2e wereldoorlog brak uit in 1940.
De verwarming was van de firma Vincent uit Schiedam.
Electrische netwerk verzorgt de: NV Noord-Brabantse Electriciteits Mij.
Ing. van ’t licht: Noordman- Wijffels uit ’s-Hertogenbosch.
Het hoofdaltaar met het Maria zijaltaar en het H. Hart altaar met de 4 nieuwe communiebanken zijn vervaardigd uit italiaans Pianazzo-marmer door de firma Petit voor de prijs van fl 6000,–.
Op 20 juni 1938 werd het hoofdaltaar plechtig ingewijd door Mgr Diepen, waarna de solemnele Mis met de celebranten:
Pastoor Cornelis Sprengers en de kapelaans Brekelmans en van Beurden.
Op 24 september 1939 overlijdt Antoon Aarts, koster in de kerk sinds 1913.
In 1942 nam het kerkbestuur o.l.v. pastoor Cornelis Sprengers het besluit om het herenkoor uit te breiden met een jongenskoor, zodat er 4 stemmige koorzang kon worden uitgevoerd.
De organist/directeur de heer Jos W. Simons nam per november 1942 zijn ontslag bij pastoor C. Sprengers en het parochiebestuur.
Tot directeur werd de eerwaarde heer Father Johan A.A.M. Wierts benoemd, docent aan het klein semenarie van de Fathers van de Mill Hill in Tilburg.
Vanwege de oorlog woonde hij op het adres Goirkestr 123 en droeg het dagelijks H. Misoffer op aan een van de zijaltaren, die de Goirkese kerk sierden.
Deze functie heeft hij tot zijn overplaatsing naar Oeganda in 1947 vervuld.
Op 2 en 5 februari 1943 werden de in 1897 aangeschafte luidklokken door de Duitse bezetter uit de toren verwijderd waarbij, volgens de notitie van pastoor Sprengers, veel aan de toren werd vernield.
Per 18 februari 1944 werd Christ Cornelis Kuijten ( * 9 juni 1921 –overleden 3 juni 2008) door het kerkbestuur in loondienst aangenomen als organist van de kerk‘ t Goirke en deze zal tot 31 dec. 2006 in deze functie bij de herenkoor blijven uitvoeren.
Het in loondienst zijn bij het kerkbestuur werd per 1 september 1984 beëindigd en sindsdien werd er een vergoeding per dienst gegeven incl. reiskosten Waspik.
Op 1 februari 1945 viel er in de toenmalige Minister Talmastraat, (nu Past. Sprongstraat) een V1-bom, waardoor er 22 overledenen waren te betreuren en er ook schade aan de kerk was.
De namen van deze 22 overledenen waren:
Henricus Buster, zijn vrouw Joanna Mols. Hun kinderen Louise, Cornelis, Croisina, Franciscus, Petrus en Johannes.
Martinus Ebbing en zijn vrouw Gerdina Vrinten.
Hubertus van Goolen zijn dochter Maria.
Maria Muskens en haar kindje Adriana,
Norbertus Mutsaers en zijn vrouw Maria Vermeer. Hun dochters Cornelia, Maria Joanna, Catharina, Norbertha en Henriette.
Alida van Loon.
De schade aan de kerk, vooral raamschade bedroeg in 1945 fl 16.644,30.
De absis-beschildering achter het hoofdaltaar is in 1938 vervaardigd doorJosephus Otto Carel ten Horn, geboren in Wageningen op 15 juni 1894 en overleden in Utrechtop 1 juni 1956 en stelt de Heilsgeschiedenis voor.
Vanuit de hemel worden de aardse goederen aan de onderaanstaande mensheid gegeven, door het kruisoffer van Christus en de H. Maria (ten Hemel opgenomen) is voor de in het midden staande staande Adam en Eva de hemel weer bereikbaar.
Jos ten Horn heeft als inspiratie voor dit kunstwerk het medallion “Porta Coeli” = poort van de Hemel genomen omdat als het schip zou worden afgebroken dit item toch in de nieuwe kerk aanwezig zou zijn.
Bij zijn 40 jarig priesterschap in 1946 zijn de luidklokken in de vieringstorengeschonken door de parochie vervaardigd bij van Bergen Jongerius in Heiligerlee, om de in beslag genomen klokken uit 1897 te vervangen.
Grote luidklok stem C, gewicht 2250 kg, diameter 159,5 cm, uitklinktijd 90 sec.
Tekst hierop: van Bergen – Heiligerlee me facit, Jongerius – Amersfoort metraditit –
parochiani parochiae ’t Goirke parocho suo C.J.A. Sprengers presbiteratus solemnia quadragenarii agenti me dono dederunt
1906 – 9 juni – 1947, Maria nomen meum matris l
Luidklok stem Es gewicht 1350 kg, diameter 129 cm, uitklinktijd 70 sec.
Tekst hierop: van Bergen – Jongerius Heiligerlee – Amersfoort 1948 Dionysius Dionysius nomen meum fidelium quos voco patronus sit
St Dionysius.
Luidklok stem F gewicht 950 kg, diameter 115 cm, uitklinktijd 50 sec.
Tekst hierop: van Bergen – Jongerius – Heiligerlee – Amersfoort, 1948 Deo Vovevor et ungor St Joseph
Luidklok stem G gewicht 675 kg, diameter 640 kg, uitklinktijd 70 sec.
Tekst hierop: van Bergen – Jongerius – Heiligerlee – Amersfoort 1948 St Cornelius funera festaque nuntio ad laudes Dei Voco.
De kosten voor deze klokken waren fl 23.512,50 (31 mei 1946).
In 1948 worden de twee ramen aan de absis aangebracht voorstellende: Michael doodt de draak en Johannes evangelist te Patmos.
Als voorzitter van het mannenkoor was benoemd Kees van Bladel
In 1947 werd tot dirigent van ‘t koor Goirke benoemd: Cees van Gorp
In 1952 ging pastoor Sprengers met emeritaat en hij overleed in het St Jacobus pension te Drunen op 29 december 1959.

Pastoor Sprengers werd in 1952 opgevolgd door Walter van Beurden