St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Anthanaius (Joannes Franciscus Jozef) Coomans

Bron: NL RAT foto nr 019572

Personalia
Geboren te Herenthals (B) 18 oktober 1688
Professie als Norbertijn op 14 september 1710.
Pastoor op de pastorie Goirke te Tilburg van 1727  tot 1745
Overleden te Alphen op 20 september 1749
In 1718 al kapelaan op de pastorie van ‘t Goirke

1737-1738: Kwitanties wegens uit handen van Joan Tabbers ontvangen “canon”.

17 mei 1739: Brief voor toelating van Fredericus Stakenborgh tot kapelaan te Tilburg

1 augustus 1739: Notariele akte dat pastoor Coolen en zijn kapelaans Sprong, de Graef en Stakenborg geen geld mogen ontvangen uit de collecten dan op schriftelijke last van Adriaan Jan Kolen en Cornelis Verbunt.

Zijn opvolger als pastoor te Tilburg was Theodorus Ignatius Sprong .