St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Christiaan Cornelis Kuijten

Collectie bidprentjes M. Populiers

Personalia
Geboren te Waspik op 9 juni 1921
Gehuwd met Ria Snellens op 25 september 1950
Organist koor Goirke per 18 februari 1944
Functie beëindigd op 31 december 2006
Overleden te Tilburg op 3 juni 2008

Christ is de zoon van de organist van de St Bartholomeus kerk te Waspik
Door het kerkbestuur onder voorzittersschap van pastoor Cornelis Sprengers in loondienst aangenomen als organist van de St Dionysiuskerk ‘t Goirke en hij zal tot 31 december 2006 deze functie bij de heren koorzangers uitvoeren.
Deze pastoor Cornelis Sprengers draagt er zorg voor dat de nog 22 jarige organist een verblijf adres vindt, bij de familie Smulders, Goirkestraat 64.

Als per 1 maart 1983, de voornoemde kerk aan de eredienst ontrokken zal gaan worden, be-eindigd het toenmalige kerkbestuur
het in loondienst zijn per 1 september 1983.
Het toenmalige koorbestuur heeft in dat jaar “de continuiteit” weten te behouden door afspraken te maken dat er een vergoeding per dienst gegeven zal worden met hierin in acht genomen dat er een reisvergoeding van toepassing was ” Waspik-Tilburg” vice versa..
Ook had de voorgenomen sluiting reden om alle zangers en Christiaan Kuijten als organist als aandenken een penttekening te schenken, van de St Dionysius kerk van ‘t Goirke voor hun jarenlange dienstverlening.
Op 18 februari 1984, het parochiele leven op ‘t Goirke maakt een doorstart, wordt het 40 jarig organisten jubileum gevoerd,
Christiaan ontvangt hiervoor de pauselijke onderscheiding “Pro Eclesia et Pontifice”
Het gemengd koor Goirke voerde de Orgelsolo messe KV 259 van W.A. Mozart uit en het Halleluia van Greorg Friderich Haendel
Ook de Tilburgse harmonie L’Echo des Montagnes o.l.v. Jan van Wees luisterde deze dienst mede op.

Naast dit organist zijn van de parochie ’t Goirke was hij ook werkzaam als:
Docent muziekschool Tilburg 1947 tot 1977
Boxtel 1964 tot 1984
Schijndel 1956 tot 1973
Waalwijk 1980 tot 1986
Goirle 1964 tot 1970
I
De 50 jarige jubileumviering werd gehouden op zaterdag 30 april 1994 om 19:00 uur in de kerk St Dionysius ‘t Goirke aanvang 19:00 uur.
Christiaan Kuijten ontving (een dag eerder) de koninklijke onderscheiding “ridder in de orde van Oranje Nassau”
Medewerking aan deze viering werd verleend door:
Gemengd koor St Bartholomeus uit Waspik.
Gemengd koor “de Veldhoven” uit Tilburg.
Gemengd koor “Gasgothe” uit Tilburg
Parochieel mannenkoor ‘t Goirke te Tilburg
De 60 jarige jubileumviering op 25 april 2004 de jubilaris ontvangt de  Ere-medaille van de stad Tilburg uit de handen van wethouder Backx.
Het koor zingt ” de Missa Sancte Mathilde” van Hubert Cuijpers.
Als slotzang wordt gezongen” Domine Salvum Fac” van Giessen.
Op eigen verzoek heeft Christiaan Kuijten zijn organistentaak per 31 december 2006, beeindigd.
Op 3 juni 2008 in de ochtend om 7.00 uur is Christiaan Cornelis Kuijten overleden in het St Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg
Wij zullen hem blijven herinneren als “de vaste organist” op dat grote Smits orgel uit 1905, spelend “de Fanfare” van Nicolas Jacques Lemmens ,
en in ons archief van het koor bewaren we de onvoltooide ” Missa in G” voor 4 stemmig mannenkoor van zijn hand, waarvan de Agnus Dei ondanks verzoeken nooit meer aan het papier is toevertrouwd
Organist bij het mannenkoor Goirke is sinds 1 januari 2007 : Harry Swinkels