St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Fredericus Becanus (2e)

Bron: NL RAT foto nr 019108

Personalia
Geboren te Roosendaal op 10 sept. 1664.
Professie als Norbertijn 4 september 1686
Pastoor te Tilburg van 1703 tot 1707
Pastoor te Tilburg herbenoemd 15 februari 1715 tot 1722
Overleden op 24 juli 1744.

16 juli 1715: Tijdens zijn pastoraat is op Nieuwjaarsdag 1716 de lemen schuurkerk aan ‘t Goirke in gebruik genomen

24 juni 1717: Aankoop van twee bouwvallige huisjes op de Veldhoven om hier een pastorie te bouwen. Aankoop niet doorgegaan, de bedoelde pastorie is op ‘t Goirke gebouwd.
Anno 1718 hebben wij gebouwt het pastoreel huys tot Tilborg op ‘t Goorken, sijnde de erve daartoe alvorens met octroij van de Heeren Staeten gekoght.
Vanuit deze pastorie werd ook de schuurkerk in het zuidelijk deel (Heike) bediend. Deze pastorie heeft tot 1927 dienst gedaan en de Norbertijnenpoort is nog de oude ingang hiervan. Genoemde toegangspoort (Dionysius/Norbertijnen) is gerestaureeerd in 1987 en voor de symbolische Gulden door pastor Pim van Deenen aan burgemeester Brokx = gemeente Tilburg overgedragen.

28 november 1719: Uitgaven betreffende nieuwe pastorie: Daniel Verhoeven als glasmaker en schilder.

Tijdens zijn eerste pastoraat van 1703 tot 1707 werden de godsdienst-oefeningen en de H. Missen gedaan in de kerckelijke schuere van het kasteel aan de Hasselt ( eigenaar was de heer van Grobbendonck)
Tussen 10 april 1710 (verkoop kasteel op de Hasselt aan Wilhelm van Hessel Kasel) tot de afbouw van de
schuurkerk in 1715 er nog gebruik gemaakt van de timmeragien welke gestlt sijn vanwegens de catholicken oft
conventualen van Tongeloo ‘tgene genoemt wordt kerckhuijs oft schuere.

Na pastoor Fredericus Becanus is benoemd in 1722 Wenceslaus Habets